Η επιτυχία του ενός έργου εξαρτάται από τις ακριβείς αναλογίες των υλικών αλλά και από την καλή ποιότητα τους.