Πως να βάψω μόνος μου » Σπατουλάρισμα
 
Τα βασικά πράγματα
 

  Το Σπατουλάρισμα έχει διάφορους τρόπους εφαρμογής οι πιο γνωστή είναι

 
 

  Προετοιμασία Τυχών

 

  Η προετοιμασία των τοίχων χρειάζεται τις εξής εργασίες:

 
  Στοκάρισμα των τοίχων από τυχόν τρύπες και ψιλομερεμέτια με γύψο και νερό.
 
  Τρίψιμο με πατόχαρτο Νο 60-100. Όσο πιο καλά τριφτούν τόσο περισσότερο θα διευκολυνθούμε στο σπατουλάρισμα.
 
  Ξεσκόνισμα όλων των επιφανειών.
 
  Μετά από τις παραπάνω εργασίες, οι τοίχοι είναι έτοιμοι να δεχτούν το σπατουλάρισμα της πρώτης επίστρωσης.
 
Συλλογή χρωμάτων
Συμβουλές
Χρωμάτισε το χώρο σου
Υλοποιήστε τους χρωματικούς συνδυασμούς που ονειρεύεστε χωρίς καν να πιάσετε πινέλο.

Σύμβουλος χρωμάτων
Μπορούμε να σάς δώσουμε κάποιες ιδέες πώς να χρωματίζετε τούς χορούς σάς.