Συλλογή Caparol » Χρωματολόγιο 3D System Plus  
 
Rose 30 Rose 25 Rose 20 Rose 15 Rose 10 Rose 5
Rose 60 Rose 55 Rose 50 Rose 45 Rose 40 Rose 35
Rose 90 Rose 85 Rose 80 Rose 75 Rose 70 Rose 65
Rose 120 Rose 115 Rose 110 Rose 105 Rose 100 Rose 95
Baccara 30 Baccara 25 Baccara 20 Baccara 15 Baccara 10 Baccara 5
Barolo 30 Barolo 25 Barolo 20 Barolo 15 Barolo 10 Barolo 5
Barolo 60 Barolo 55 Barolo 50 Barolo 45 Barolo 40 Barolo 35
Barolo 90 Barolo 85 Barolo 80 Barolo 75 Barolo 70 Barolo 65
Barolo 120 Barolo 115 Barolo 110 Barolo 105 Barolo 100 Barolo 95
Barolo 150 Barolo 145 Barolo 140 Barolo 135 Barolo 130 Barolo 125
Venezia 30 Venezia 25 Venezia 20 Venezia 15 Venezia 10 Venezia 5
Grenadin 30 Grenadin 25 Grenadin 20 Grenadin 15 Grenadin 10 Grenadin 5
Grenadin 60 Grenadin 55 Grenadin 50 Grenadin 45 Grenadin 40 Grenadin 35
Grenadin 90 Grenadin 85 Grenadin 80 Grenadin 75 Grenadin 70 Grenadin 65
Grenadin 120 Grenadin 115 Grenadin 110 Grenadin 105 Grenadin 100 Grenadin 95
Grenadin 150 Grenadin 145 Grenadin 140 Grenadin 135 Grenadin 130 Grenadin 125
Bordeaux 30 Bordeaux 25 Bordeaux 20 Bordeaux 15 Bordeaux 10 Bordeaux 5
Bordeaux 60 Bordeaux 55 Bordeaux 50 Bordeaux 45 Bordeaux 40 Bordeaux 35
Bordeaux 90 Bordeaux 85 Bordeaux 80 Bordeaux 75 Bordeaux 70 Bordeaux 65
Magma 30 Magma 25 Magma 20 Magma 15 Magma 10 Magma 5
Magma 60 Magma 55 Magma 50 Magma 45 Magma 40 Magma 35
Magma 90 Magma 85 Magma 80 Magma 75 Magma 70 Magma 65
Magma 120 Magma 115 Magma 110 Magma 105 Magma 100 Magma 95
Magma 150 Magma 145 Magma 140 Magma 135 Magma 130 Magma 125
Cameo 30 Cameo 25 Cameo 20 Cameo 15 Cameo 10 Cameo 5
Cameo 60 Cameo 55 Cameo 50 Cameo 45 Cameo 40 Cameo 35
Cameo 90 Cameo 85 Cameo 80 Cameo 75 Cameo 70 Cameo 65
Cameo 120 Cameo 115 Cameo 110 Cameo 105 Cameo 100 Cameo 95
Cameo 150 Cameo 145 Cameo 140 Cameo 135 Cameo 130 Cameo 125
Cameo 180 Cameo 175 Cameo 170 Cameo 165 Cameo 160 Cameo 155
Lachs 30 Lachs 25 Lachs 20 Lachs 15 Lachs 10 Lachs 5
Lachs 60 Lachs 55 Lachs 50 Lachs 45 Lachs 40 Lachs 35
Lachs 90 Lachs 85 Lachs 80 Lachs 75 Lachs 70 Lachs 65
Lachs 120 Lachs 115 Lachs 110 Lachs 105 Lachs 100 Lachs 95
Aprico 30 Aprico 25 Aprico 20 Aprico 15 Aprico 10 Aprico 5
Aprico 60 Aprico 55 Aprico 50 Aprico 45 Aprico 40 Aprico 35
Aprico 90 Aprico 85 Aprico 80 Aprico 75 Aprico 70 Aprico 65
Aprico 120 Aprico 115 Aprico 110 Aprico 105 Aprico 100 Aprico 95
Aprico 150 Aprico 145 Aprico 140 Aprico 135 Aprico 130 Aprico 125
Aprico 180 Aprico 175 Aprico 170 Aprico 165 Aprico 160 Aprico 155
Papaya 30 Papaya 25 Papaya 20 Papaya 15 Papaya 10 Papaya 5
Papaya 60 Papaya 55 Papaya 50 Papaya 45 Papaya 40 Papaya 35
Papaya 90 Papaya 85 Papaya 80 Papaya 75 Papaya 70 Papaya 65
Papaya 120 Papaya 115 Papaya 110 Papaya 105 Papaya 100 Papaya 95
Papaya 150 Papaya 145 Papaya 140 Papaya 135 Papaya 130 Papaya 125
Ceramic 30 Ceramic 25 Ceramic 20 Ceramic 15 Ceramic 10 Ceramic 5
Ceramic 60 Ceramic 55 Ceramic 50 Ceramic 45 Ceramic 40 Ceramic 35
Ceramic 90 Ceramic 85 Ceramic 80 Ceramic 75 Ceramic 70 Ceramic 65
Amber 30 Amber 25 Amber 20 Amber 15 Amber 10 Amber 5
Amber 60 Amber 55 Amber 50 Amber 45 Amber 40 Amber 35
Amber 90 Amber 85 Amber 80 Amber 75 Amber 70 Amber 65
Amber 120 Amber 115 Amber 110 Amber 105 Amber 100 Amber 95
Amber 150 Amber 145 Amber 140 Amber 135 Amber 130 Amber 125
Siena 30 Siena 25 Siena 20 Siena 15 Siena 10 Siena 5
Siena 60 Siena 55 Siena 50 Siena 45 Siena 40 Siena 35
Siena 90 Siena 85 Siena 80 Siena 75 Siena 70 Siena 65
Siena 120 Siena 115 Siena 110 Siena 105 Siena 100 Siena 95
Siena 150 Siena 145 Siena 140 Siena 135 Siena 130 Siena 125
Siena 180 Siena 175 Siena 170 Siena 165 Siena 160 Siena 155
Onyx 30 Onyx 25 Onyx 20 Onyx 15 Onyx 10 Onyx 5
Onyx 60 Onyx 55 Onyx 50 Onyx 45 Onyx 40 Onyx 35
Onyx 90 Onyx 85 Onyx 80 Onyx 75 Onyx 70 Onyx 65
Onyx 120 Onyx 115 Onyx 110 Onyx 105 Onyx 100 Onyx 95
Onyx 150 Onyx 145 Onyx 140 Onyx 135 Onyx 130 Onyx 125
Onyx 180 Onyx 175 Onyx 170 Onyx 165 Onyx 160 Onyx 155
Onyx 210 Onyx 205 Onyx 200 Onyx 195 Onyx 190 Onyx 185
Onyx 240 Onyx 235 Onyx 230 Onyx 225 Onyx 220 Onyx 215
Marill 30 Marill 25 Marill 20 Marill 15 Marill 10 Marill 5
Marill 60 Marill 55 Marill 50 Marill 45 Marill 40 Marill 35
Marill 90 Marill 85 Marill 80 Marill 75 Marill 70 Marill 65
Marill 120 Marill 115 Marill 110 Marill 105 Marill 100 Marill 95
Marill 150 Marill 145 Marill 140 Marill 135 Marill 130 Marill 125
Palatzzo 30 Palatzzo 25 Palatzzo 20 Palatzzo 15 Palatzzo 10 Palatzzo 5
Palatzzo 60 Palatzzo 55 Palatzzo 50 Palatzzo 45 Palatzzo 40 Palatzzo 35
Palatzzo 90 Palatzzo 85 Palatzzo 80 Palatzzo 75 Palatzzo 70 Palatzzo 65
Palatzzo 120 Palatzzo 115 Palatzzo 110 Palatzzo 105 Palatzzo 100 Palatzzo 95
Palatzzo 150 Palatzzo 145 Palatzzo 140 Palatzzo 135 Palatzzo 130 Palatzzo 125
Palatzzo 180 Palatzzo 175 Palatzzo 170 Palatzzo 165 Palatzzo 160 Palatzzo 155
Palatzzo 210 Palatzzo 205 Palatzzo 200 Palatzzo 195 Palatzzo 190 Palatzzo 185
Palatzzo 240 Palatzzo 235 Palatzzo 230 Palatzzo 225 Palatzzo 220 Palatzzo 215
Palatzzo 270 Palatzzo 265 Palatzzo 260 Palatzzo 255 Palatzzo 250 Palatzzo 245
Palatzzo 300 Palatzzo 295 Palatzzo 290 Palatzzo 285 Palatzzo 280 Palatzzo 275
Palatzzo 330 Palatzzo 325 Palatzzo 320 Palatzzo 315 Palatzzo 310 Palatzzo 305
Palatzzo 360 Palatzzo 355 Palatzzo 350 Palatzzo 345 Palatzzo 340 Palatzzo 335
Curcuma 30 Curcuma 25 Curcuma 20 Curcuma 15 Curcuma 10 Curcuma 5
Curcuma 60 Curcuma 55 Curcuma 50 Curcuma 45 Curcuma 40 Curcuma 35
Curcuma 90 Curcuma 85 Curcuma 80 Curcuma 75 Curcuma 70 Curcuma 65
Curcuma 120 Curcuma 115 Curcuma 110 Curcuma 105 Curcuma 100 Curcuma 95
Ginster 30 Ginster 25 Ginster 20 Ginster 15 Ginster 10 Ginster 5
Ginster 60 Ginster 55 Ginster 50 Ginster 45 Ginster 40 Ginster 35
Ginster 90 Ginster 85 Ginster 80 Ginster 75 Ginster 70 Ginster 65
Ginster 120 Ginster 115 Ginster 110 Ginster 105 Ginster 100 Ginster 95
Ginster 150 Ginster 145 Ginster 140 Ginster 135 Ginster 130 Ginster 125
Curry 30 Curry 25 Curry 20 Curry 15 Curry 10 Curry 5
Curry 60 Curry 55 Curry 50 Curry 45 Curry 40 Curry 35
Curry 90 Curry 85 Curry 80 Curry 75 Curry 70 Curry 65
Curry 120 Curry 115 Curry 110 Curry 105 Curry 100 Curry 95
Curry 150 Curry 145 Curry 140 Curry 135 Curry 130 Curry 125
Citrus 30 Citrus 25 Citrus 20 Citrus 15 Citrus 10 Citrus 5
Citrus 60 Citrus 55 Citrus 50 Citrus 45 Citrus 40 Citrus 35
Citrus 90 Citrus 85 Citrus 80 Citrus 75 Citrus 70 Citrus 65
Citrus 120 Citrus 115 Citrus 110 Citrus 105 Citrus 100 Citrus 95
Melisse 30 Melisse 25 Melisse 20 Melisse 15 Melisse 10 Melisse 5
Melisse 60 Melisse 55 Melisse 50 Melisse 45 Melisse 40 Melisse 35
Melisse 90 Melisse 85 Melisse 80 Melisse 75 Melisse 70 Melisse 65
Melisse 120 Melisse 115 Melisse 110 Melisse 105 Melisse 100 Melisse 95
Soja 30 Soja 25 Soja 20 Soja 15 Soja 10 Soja 5
Tundra 30 Tundra 25 Tundra 20 Tundra 15 Tundra 10 Tundra 5
Tundra 60 Tundra 55 Tundra 50 Tundra 45 Tundra 40 Tundra 35
Tundra 90 Tundra 85 Tundra 80 Tundra 75 Tundra 70 Tundra 65
Tundra 120 Tundra 115 Tundra 110 Tundra 105 Tundra 100 Tundra 95
Tundra 150 Tundra 145 Tundra 140 Tundra 135 Tundra 130 Tundra 125
Mai 30 Mai 25 Mai 20 Mai 15 Mai 10 Mai 5
Mai 60 Mai 55 Mai 50 Mai 45 Mai 40 Mai 35
Mai 90 Mai 85 Mai 80 Mai 75 Mai 70 Mai 65
Jade 30 Jade 25 Jade 20 Jade 15 Jade 10 Jade 5
Jade 60 Jade 55 Jade 50 Jade 45 Jade 40 Jade 35
Jade 90 Jade 85 Jade 80 Jade 75 Jade 70 Jade 65
Jade 120 Jade 115 Jade 110 Jade 105 Jade 100 Jade 95
Pinie 30 Pinie 25 Pinie 20 Pinie 15 Pinie 10 Pinie 5
Pinie 60 Pinie 55 Pinie 50 Pinie 45 Pinie 40 Pinie 35
Pinie 90 Pinie 85 Pinie 80 Pinie 75 Pinie 70 Pinie 65
Pinie 120 Pinie 115 Pinie 110 Pinie 105 Pinie 100 Pinie 95
Moos 30 Moos 25 Moos 20 Moos 15 Moos 10 Moos 5
Moos 60 Moos 55 Moos 50 Moos 45 Moos 40 Moos 35
Moos 90 Moos 85 Moos 80 Moos 75 Moos 70 Moos 65
Oase 30 Oase 25 Oase 20 Oase 15 Oase 10 Oase 5
Oase 60 Oase 55 Oase 50 Oase 45 Oase 40 Oase 35
Oase 90 Oase 85 Oase 80 Oase 75 Oase 70 Oase 65
Oase 120 Oase 115 Oase 110 Oase 105 Oase 100 Oase 95
Oase 150 Oase 145 Oase 140 Oase 135 Oase 130 Oase 125
Agave 30 Agave 25 Agave 20 Agave 15 Agave 10 Agave 5
Agave 60 Agave 55 Agave 50 Agave 45 Agave 40 Agave 35
Agave 90 Agave 85 Agave 80 Agave 75 Agave 70 Agave 65
Agave 120 Agave 115 Agave 110 Agave 105 Agave 100 Agave 95
Agave 150 Agave 145 Agave 140 Agave 135 Agave 130 Agave 125
Malachit 30 Malachit 25 Malachit 20 Malachit 15 Malachit 10 Malachit 5
Malachit 60 Malachit 55 Malachit 50 Malachit 45 Malachit 40 Malachit 35
Malachit 90 Malachit 85 Malachit 80 Malachit 75 Malachit 70 Malachit 65
Malachit 120 Malachit 115 Malachit 110 Malachit 105 Malachit 100 Malachit 95
Mint 30 Mint 25 Mint 20 Mint 15 Mint 10 Mint 5
Mint 60 Mint 55 Mint 50 Mint 45 Mint 40 Mint 35
Mint 90 Mint 85 Mint 80 Mint 75 Mint 70 Mint 65
Patina 30 Patina 25 Patina 20 Patina 15 Patina 10 Patina 5
Patina 60 Patina 55 Patina 50 Patina 45 Patina 40 Patina 35
Patina 90 Patina 85 Patina 80 Patina 75 Patina 70 Patina 65
Patina 120 Patina 115 Patina 110 Patina 105 Patina 100 Patina 95
Verona 30 Verona 25 Verona 20 Verona 15 Verona 10 Verona 5
Verona 60 Verona 55 Verona 50 Verona 45 Verona 40 Verona 35
Verona 90 Verona 85 Verona 80 Verona 75 Verona 70 Verona 65
Verona 120 Verona 115 Verona 110 Verona 105 Verona 100 Verona 95
Verona 150 Verona 145 Verona 140 Verona 135 Verona 130 Verona 125
Arctis 30 Arctis 25 Arctis 20 Arctis 15 Arctis 10 Arctis 5
Arctis 60 Arctis 55 Arctis 50 Arctis 45 Arctis 40 Arctis 35
Arctis 90 Arctis 85 Arctis 80 Arctis 75 Arctis 70 Arctis 65
Arctis 120 Arctis 115 Arctis 110 Arctis 105 Arctis 100 Arctis 95
Coelin 30 Coelin 25 Coelin 20 Coelin 15 Coelin 10 Coelin 5
Coelin 60 Coelin 55 Coelin 50 Coelin 45 Coelin 40 Coelin 35
Coelin 90 Coelin 85 Coelin 80 Coelin 75 Coelin 70 Coelin 65
Coelin 120 Coelin 115 Coelin 110 Coelin 105 Coelin 100 Coelin 95
Pacific 30 Pacific 25 Pacific 20 Pacific 15 Pacific 10 Pacific 5
Pacific 60 Pacific 55 Pacific 50 Pacific 45 Pacific 40 Pacific 35
Pacific 90 Pacific 85 Pacific 80 Pacific 75 Pacific 70 Pacific 65
Pacific 120 Pacific 115 Pacific 110 Pacific 105 Pacific 100 Pacific 95
Pacific 150 Pacific 145 Pacific 140 Pacific 135 Pacific 130 Pacific 125
Pacific 180 Pacific 175 Pacific 170 Pacific 165 Pacific 160 Pacific 155
Lago 30 Lago 25 Lago 20 Lago 15 Lago 10 Lago 5
Lago 60 Lago 55 Lago 50 Lago 45 Lago 40 Lago 35
Lago 90 Lago 85 Lago 80 Lago 75 Lago 70 Lago 65
Lago 120 Lago 115 Lago 110 Lago 105 Lago 100 Lago 95
Lazur 30 Lazur 25 Lazur 20 Lazur 15 Lazur 10 Lazur 5
Lazur 60 Lazur 55 Lazur 50 Lazur 45 Lazur 40 Lazur 35
Lazur 90 Lazur 85 Lazur 80 Lazur 75 Lazur 70 Lazur 65
Lazur 120 Lazur 115 Lazur 110 Lazur 105 Lazur 100 Lazur 95
Lazur 150 Lazur 145 Lazur 140 Lazur 135 Lazur 130 Lazur 125
Lazur 180 Lazur 175 Lazur 170 Lazur 165 Lazur 160 Lazur 155
Lazur 210 Lazur 205 Lazur 200 Lazur 195 Lazur 190 Lazur 185
Saphir 30 Saphir 25 Saphir 20 Saphir 15 Saphir 10 Saphir 5
Saphir 60 Saphir 55 Saphir 50 Saphir 45 Saphir 40 Saphir 35
Saphir 90 Saphir 85 Saphir 80 Saphir 75 Saphir 70 Saphir 65
Saphir 120 Saphir 115 Saphir 110 Saphir 105 Saphir 100 Saphir 95
Aquarell 30 Aquarell 25 Aquarell 20 Aquarell 15 Aquarell 10 Aquarell 5
Aquarell 60 Aquarell 55 Aquarell 50 Aquarell 45 Aquarell 40 Aquarell 35
Aquarell 90 Aquarell 85 Aquarell 80 Aquarell 75 Aquarell 70 Aquarell 65
Aquarell 120 Aquarell 115 Aquarell 110 Aquarell 105 Aquarell 100 Aquarell 95
Lavendel 30 Lavendel 25 Lavendel 20 Lavendel 15 Lavendel 10 Lavendel 5
Lavendel 60 Lavendel 55 Lavendel 50 Lavendel 45 Lavendel 40 Lavendel 35
Lavendel 90 Lavendel 85 Lavendel 80 Lavendel 75 Lavendel 70 Lavendel 65
Lavendel 120 Lavendel 115 Lavendel 110 Lavendel 105 Lavendel 100 Lavendel 95
Lavendel 150 Lavendel 145 Lavendel 140 Lavendel 135 Lavendel 130 Lavendel 125
Lavendel 180 Lavendel 175 Lavendel 170 Lavendel 165 Lavendel 160 Lavendel 155
Velvet 30 Velvet 25 Velvet 20 Velvet 15 Velvet 10 Velvet 5
Velvet 60 Velvet 55 Velvet 50 Velvet 45 Velvet 40 Velvet 35
Velvet 90 Velvet 85 Velvet 80 Velvet 75 Velvet 70 Velvet 65
Velvet 120 Velvet 115 Velvet 110 Velvet 105 Velvet 100 Velvet 95
Viola 30 Viola 25 Viola 20 Viola 15 Viola 10 Viola 5
Viola 60 Viola 55 Viola 50 Viola 45 Viola 40 Viola 35
Viola 90 Viola 85 Viola 80 Viola 75 Viola 70 Viola 65
Viola 120 Viola 115 Viola 110 Viola 105 Viola 100 Viola 95
Flamenco 30 Flamenco 25 Flamenco 20 Flamenco 15 Flamenco 10 Flamenco 5
Flamenco 60 Flamenco 55 Flamenco 50 Flamenco 45 Flamenco 40 Flamenco 35
Flamenco 90 Flamenco 85 Flamenco 80 Flamenco 75 Flamenco 70 Flamenco 65
Flamenco 120 Flamenco 105 Flamenco 110 Flamenco 105 Flamenco 100 Flamenco 95
Flamenco 150 Flamenco 145 Flamenco 140 Flamenco 135 Flamenco 130 Flamenco 125

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
* Δυστυχώς, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την πλήρη πιστότητα των χρωμάτων.
 
Αποχρώσεις Χρωματολόγιο
 
Συλλογή χρωμάτων
Χρωμάτισε το χώρο σου
Υλοποιήστε τους χρωματικούς συνδυασμούς που ονειρεύεστε χωρίς καν να πιάσετε πινέλο.

Σύμβουλος χρωμάτων
Μπορούμε να σάς δώσουμε κάποιες ιδέες πώς να χρωματίζετε τούς χορούς σάς.