Συλλογή Brillux » Χρωματολόγιο scalafaberedition  
 
Toned Zarte Farben
96.12.03 03.09.03 06.12.03 03.12.03 03.12.06
15.09.03 15.12.03 15.12.06 15.18.06 15.12.09
24.06.03 24.12.03 24.12.06 24.12.09 24.12.12
36.06.03 36.06.06 36.09.06 36.12.09 36.09.09
45.06.03 45.09.06 45.12.06 45.12.09 45.12.12
57.06.03 57.06.06 57.06.09 57.09.09 57.12.09
63.09.03 66.06.06 66.06.09 63.09.09 63.09.12
66.12.03 63.09.06 66.12.06 66.12.09 66.15.09
72.09.03 72.09.06 69.18.06 69.18.09 69.21.09
81.06.03 78.09.03 78.09.06 78.09.09 78.09.12
87.06.03 87.15.03 87.15.06 84.21.09 87.15.09
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
* Δυστυχώς, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την πλήρη πιστότητα των χρωμάτων.
 
Αποχρώσεις Χρωματολόγιο
 
Συλλογή χρωμάτων
Χρωμάτισε το χώρο σου
Υλοποιήστε τους χρωματικούς συνδυασμούς που ονειρεύεστε χωρίς καν να πιάσετε πινέλο.

Σύμβουλος χρωμάτων
Μπορούμε να σάς δώσουμε κάποιες ιδέες πώς να χρωματίζετε τούς χορούς σάς.