Συλλογή RGB colors
 
Color Greyscale Name
#000000 #000000 Black
#000080 #0F0F0F Navy
#00008B #101010 Dark blue
#0000CD #171717 Medium blue
#0000FF #1D1D1D Blue
#006400 #3B3B3B Dark green
#008000 #4B4B4B Green
#008080 #5A5A5A Teal
#008B8B #616161 Dark cyan
#00BFFF #8D8D8D Deep sky blue
#00DED1 #9A9A9A Dark turquoise
#00FA9A #A4A4A4 Medium spring green
#00FF00 #969696 Lime
#00FF7F #A4A4A4 Spring green
#00FFFF #B3B3B3 Cyan
#191970 #232323 Midnight blue
#1E90FF #7B7B7B Dodger blue
#20B2AA #858585 Light seagreen
#228B22 #606060 Forest green
#2E8B57 #696969 Sea green
#2F4F4F #454545 Dark slate gray
#32CD32 #8D8D8D Lime green
#3CB371 #888888 Medium sea green
#40E0D0 #AEAEAE Turquoise
#4169E1 #6B6B6B Royal blue
#4682B4 #767676 Steelblue
#483D8B #494949 Dark slate blue
#48D1CC #A7A7A7 Medium turquoise
#4B0082 #252525 Indigo
#556B2F #5E5E5E Dark olive green
#5F9EA0 #8B8B8B Cadet blue
#6495ED #909090 Cornflower blue
#66CDAA #AAAAAA Medium aquamarine
#696969 #696969 Dim gray
#6A5ACD #6C6C6C Slate blue
#6B8E23 #777777 Olive drab
#778899 #858585 Light slate gray
#7B68EE #7D7D7D Medium slate blue
#7CFC00 #B9B9B9 Lawngreen
#7FFF00 #BCBCBC Chartreuse
#7FFFD4 #D4D4D4 Aquamarine
#800000 #262626 Maroon
#800080 #353535 Purple
#808080 #808080 Gray
#87CEEB #BCBCBC Sky blue
#87CEFA #BEBEBE Light sky blue
#8A2BE2 #5C5C5C Blue violet
#8B0000 #2A2A2A Dark red
#8B008B #393939 Dark magenta
#8B4513 #545454 Saddle brown
#8DBC8F #A9A9A9 Dark seagreen
#90EE90 #C7C7C7 Light green
#9370DB #878787 Medium purple
#9400D3 #444444 Dark violet
#98FB98 #D2D2D2 Pale green
#9932CC #626262 Dark orchid
#9ACD32 #ACACAC Yellow green
#A0522D #656565 Sienna
#A52A2A #4F4F4F Brown
#A9A9A9 #A9A9A9 Dark gray
#ADD8E6 #CDCDCD Light blue
#ADFF2F #CFCFCF Green yellow
#AFEEEE #DBDBDB Pale turquoise
#B0C4DE #C1C1C1 Light steel blue
#B0E0E6 #D2D2D2 Powder blue
#B22222 #4D4D4D Firebrick
#B8860B #878787 Dark goldenrod
#BA55D3 #828282 Medium orchid
#BC8F8F #9C9C9C Rosy brown
#BDB76B #B0B0B0 Dark khaki
#C0C0C0 #C0C0C0 Silver
#C71585 #575757 Medium violet red
#CD5C5C #7E7E7E Indian red
#CD853F #939393 Peru
#D2691E #808080 Chocolate
#D2B48C #B8B8B8 Tan
#D3D3D3 #D3D3D3 Light grey
#D8BFD8 #C9C9C9 Thistle
#DA70D6 #9B9B9B Orchid
#DAA520 #A6A6A6 Goldenrod
#DB7093 #949494 Pale violet red
#DC143C #545454 Crimson
#DCDCDC #DCDCDC Gainsboro
#DDA0DD #B9B9B9 Plum
#DEB887 #BEBEBE Burlywood
#E0B0FF #C7C7C7 Mauve
#E0FFFF #F6F6F6 Light cyan
#E6E6FA #E8E8E8 Lavender
#E9967A #ACACAC Dark salmon
#EE82EE #AFAFAF Violet
#EEE8AA #E3E3E3 Pale goldenrod
#F08080 #A1A1A1 Light coral
#F0E68C #DFDFDF Khaki
#F0F8FF #F6F6F6 Alice blue
#F0FFF0 #F9F9F9 Honeydew
#F0FFFF #FBFBFB Azure
#F4A460 #B4B4B4 Sandy brown
#F5DEB3 #E0E0E0 Wheat
#F5F5DC #F2F2F2 Beige
#F5F5F5 #F5F5F5 Whitesmoke
#F5FFFA #FBFBFB Mint cream
#F8F8FF #F9F9F9 Ghost white
#FA8072 #A3A3A3 Salmon
#FAEBD7 #EDEDED Antique white
#FAF0E6 #F2F2F2 Linen
#FAFAD2 #F5F5F5 Light goldenrod yellow
#FDF5E6 #F6F6F6 Old lace
#FF0000 #4C4C4C Red
#FF00FF #696969 Magenta
#FF1493 #696969 Deep pink
#FF4500 #757575 Orange red
#FF6347 #8E8E8E Tomato
#FF69B4 #9E9E9E Hot pink
#FF7F50 #A0A0A0 Coral
#FF8C00 #9E9E9E Dark orange
#FFA07A #B8B8B8 Light salmon
#FFA500 #ADADAD Orange
#FFB6C1 #CDCDCD Light pink
#FFC8CB #D9D9D9 Pink
#FFD700 #CACACA Gold
#FFDAB9 #E1E1E1 Peach puff
#FFDEAD #E2E2E2 Navajo white
#FFE4B5 #E7E7E7 Moccasin
#FFE4C4 #E8E8E8 Bisque
#FFE4E1 #ECECEC Misty rose
#FFEBCD #EEEEEE Blanched almond
#FFEFD5 #F1F1F1 Papaya whip
#FFF0F5 #F5F5F5 Lavender blush
#FFF5EE #F7F7F7 Sea shell
#FFF8DC #F7F7F7 Cornsilk
#FFFACD #F6F6F6 Lemon chiffon
#FFFAF0 #FAFAFA Floral white
#FFFAFA #FBFBFB Snow
#FFFF00 #E2E2E2 Yellow
#FFFFE0 #FBFBFB Light yellow
#FFFFF0 #FDFDFD Ivory
#FFFFFF #FFFFFF White
 
Συλλογή χρωμάτων
Συμβουλές
Χρωμάτισε το χώρο σου
Υλοποιήστε τους χρωματικούς συνδυασμούς που ονειρεύεστε χωρίς καν να πιάσετε πινέλο.

Σύμβουλος χρωμάτων
Μπορούμε να σάς δώσουμε κάποιες ιδέες πώς να χρωματίζετε τούς χορούς σάς.