Συλλογή RAL Classic
 
Collection Color Space System

Το 1925, ο ιδιωτικός τομέας και η γερμανική κυβέρνηση, εκείνη την εποχή ίδρυσαν το "Reichsausschuss fόr Lieferbedingungen" - RAL – (Επιτροπή του Γερμανικού Ράιχ1 για τους όρους και συνθήκες πωλήσεων).

Το αρχικό καθήκον του RAL ήταν να τυποποιήσει ακριβείς τεχνικούς όρους της διανομής και πώλησης για το σκοπό της ορθολογικής οργάνωσης. Εκείνη την εποχή στον πίνακα χρωμάτων RAL υπήρχαν 40 χρωματικές αποχρώσεις. Με την πάροδο του χρόνου αυτός ο αριθμός αυξήθηκε σε 210.

Σήμερα, το RAL είναι το αναγνωρισμένο αρμόδιο σώμα για αξιόπιστη πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών

Τα χρώματα ορίζονται με έναν τετραψήφιο κωδικό αριθμό. Το πρώτο ψηφίο ορίζει τη ζώνη χρώματος.

¹ Το Γερμανικό Ράιχ προήλθε από την Βορειογερμανική Ομοσπονδία, στην οποία κυριαρχούσε η Πρωσία σαν μεγαλύτερη δύναμη. Η δημιουργία αυτή του πρώτου εθνικού γερμανικού κράτους έγινε δυνατή, αφού η Πρωσία πριν κατάφερε να επιβάλλει τα σχέδια της με τον πόλεμο κατά της Αυστρίας (1866), οπότε καθιερώθηκε ως η κυρίαρχη γερμανική δύναμη, και στον Γάλλο-Πρωσικό πόλεμο (1870/71).

 
Συλλογή χρωμάτων
Συμβουλές
Χρωμάτισε το χώρο σου
Υλοποιήστε τους χρωματικούς συνδυασμούς που ονειρεύεστε χωρίς καν να πιάσετε πινέλο.

Σύμβουλος χρωμάτων
Μπορούμε να σάς δώσουμε κάποιες ιδέες πώς να χρωματίζετε τούς χορούς σάς.