Συλλογή Pantone » Χρωματολόγιο Paints+ Interiors  
 
Egret
PANTONE
11-0103 TPX 
Snow White
PANTONE
11-0602 TPX 
Bright White
PANTONE
11-0601 TPX 
Cloud Dancer
PANTONE
11-4201 TPX 
Gardenia
PANTONE
11-0604 TPX 
Marshmallow
PANTONE
11-4300 TPX 
Blanc de Blanc
PANTONE
11-4800 TPX 
Pristine
PANTONE
11-0606 TPX 
Whisper White
PANTONE
11-0701 TPX 
White Asparagus
PANTONE
12-0104 TPX 
Birch
PANTONE
13-0905 TPX 
Turtledove
PANTONE
12-5202 TPX 
Bone White
PANTONE
12-0105 TPX 
Silver Birch
PANTONE
13-4403 TPX 
Vanilla Ice
PANTONE
11-0104 TPX 
Papyrus
PANTONE
11-0107 TPX 
Antique White
PANTONE
11-0105 TPX 
Winter White
PANTONE
11-0507 TPX 
Cloud Cream
PANTONE
12-0804 TPX 
Angora
PANTONE
12-0605 TPX 
Seedpearl
PANTONE
12-0703 TPX 
Vanilla Custard
PANTONE
12-0815 TPX 
Almond Oil
PANTONE
12-0713 TPX 
Alabaster Gleam
PANTONE
12-0812 TPX 
Vanilla
PANTONE
12-0712 TPX 
Rutabaga
PANTONE
12-0806 TPX 
Banana Crepe
PANTONE
13-0815 TPX 
Italian Straw
PANTONE
13-0917 TPX 
Whitecap Gray
PANTONE
12-0304 TPX 
Fog
PANTONE
13-0607 TPX 
White Swan
PANTONE
12-0000 TPX 
Sandshell
PANTONE
13-0907 TPX 
Tapioca
PANTONE
12-1403 TPX 
Crème Brûlée
PANTONE
13-1006 TPX 
Parchment
PANTONE
13-0908 TPX 
Sheer Pink
PANTONE
12-1106 TPX 
Dew
PANTONE
12-1108 TPX 
Powder Puff
PANTONE
11-1404 TPX 
Pearled Ivory
PANTONE
11-0907 TPX 
White Smoke
PANTONE
12-0704 TPX 
Ecru
PANTONE
11-0809 TPX 
Navajo
PANTONE
12-0710 TPX 
Almost Mauve
PANTONE
12-2103 TPX 
Delicacy
PANTONE
11-2409 TPX 
Petal Pink
PANTONE
11-2309 TPX 
Bridal Blush
PANTONE
11-1005 TPX 
Cream Pink
PANTONE
11-1306 TPX 
Angel Wing
PANTONE
11-1305 TPX 
Pastel Parchment
PANTONE
11-0603 TPX 
Star White
PANTONE
11-4202 TPX 
Lily White
PANTONE
11-4301 TPX 
Vaporous Gray
PANTONE
12-4302 TPX 
Summer Shower
PANTONE
11-4802 TPX 
Ice
PANTONE
11-4803 TPX 
Frost
PANTONE
12-6207 TPX 
Icicle
PANTONE
12-5201 TPX 
Bit of Blue
PANTONE
11-4601 TPX 
Mystic Blue
PANTONE
11-4303 TPX 
Bluewash
PANTONE
12-4304 TPX 
Spa Blue
PANTONE
12-4305 TPX 
Lightest Sky
PANTONE
11-4804 TPX 
Hint of Mint
PANTONE
11-4805 TPX 
Murmur
PANTONE
12-5203 TPX 
Barely Blue
PANTONE
12-4306 TPX 
Blue Blush
PANTONE
12-4705 TPX 
Zephyr Blue
PANTONE
12-5603 TPX 
Blue Flower
PANTONE
12-5403 TPX 
Sprout Green
PANTONE
12-5303 TPX 
Billowing Sail
PANTONE
11-4604 TPX 
Hushed Green
PANTONE
12-5508 TPX 
Lamb's Wool
PANTONE
12-0910 TPX 
Winter Wheat
PANTONE
14-1119 TPX 
Summer Melon
PANTONE
13-0814 TPX 
Chamomile
PANTONE
13-0916 TPX 
Cornhusk
PANTONE
12-0714 TPX 
Apricot Gelato
PANTONE
12-0817 TPX 
Biscotti
PANTONE
13-1009 TPX 
Asparagus Green
PANTONE
12-0311 TPX 
Oyster White
PANTONE
13-1007 TPX 
Putty
PANTONE
13-0711 TPX 
Moth
PANTONE
13-0611 TPX 
Wood Ash
PANTONE
14-1108 TPX 
Gravel
PANTONE
14-1014 TPX 
Pale Khaki
PANTONE
15-1216 TPX 
Light Gray
PANTONE
12-0404 TPX 
Silver Green
PANTONE
12-6204 TPX 
Pelican
PANTONE
14-6305 TPX 
Overcast
PANTONE
14-0105 TPX 
Tidal Foam
PANTONE
14-0210 TPX 
Agate Gray
PANTONE
15-6307 TPX 
Alfalfa
PANTONE
14-6308 TPX 
Castle Wall
PANTONE
14-0108 TPX 
Oyster Gray
PANTONE
14-1107 TPX 
Cement
PANTONE
14-0708 TPX 
Spray Green
PANTONE
15-0309 TPX 
Eucalyptus
PANTONE
15-0513 TPX 
Twill
PANTONE
16-1108 TPX 
Olive Gray
PANTONE
16-1110 TPX 
Chinchilla
PANTONE
17-1109 TPX 
Seneca Rock
PANTONE
17-1107 TPX 
Laurel Oak
PANTONE
17-0610 TPX 
Coriander
PANTONE
17-1113 TPX 
Dune
PANTONE
17-1009 TPX 
Lead Gray
PANTONE
17-1118 TPX 
Covert Green
PANTONE
18-0617 TPX 
Oxford Tan
PANTONE
15-1306 TPX 
Plaza Taupe
PANTONE
16-1105 TPX 
Tuffet
PANTONE
16-1106 TPX 
Silver Mink
PANTONE
17-1312 TPX 
Timber Wolf
PANTONE
17-1310 TPX 
Taupe Gray
PANTONE
17-0808 TPX 
Pine Bark
PANTONE
17-1410 TPX 
Pumice Stone
PANTONE
14-0002 TPX 
Simply Taupe
PANTONE
16-0906 TPX 
Aluminum
PANTONE
16-1107 TPX 
Cobblestone
PANTONE
16-1407 TPX 
Brindle
PANTONE
18-1110 TPX 
Walnut
PANTONE
18-1112 TPX 
Bungee Cord
PANTONE
18-0513 TPX 
Oatmeal
PANTONE
13-0401 TPX 
Moonbeam
PANTONE
13-0000 TPX 
Rainy Day
PANTONE
13-5304 TPX 
Gray Morn
PANTONE
13-0403 TPX 
Peyote
PANTONE
14-1106 TPX 
Feather Gray
PANTONE
15-1305 TPX 
Goat
PANTONE
16-0806 TPX 
White Sand
PANTONE
13-0002 TPX 
Silver Gray
PANTONE
14-0000 TPX 
Chateau Gray
PANTONE
15-4503 TPX 
String
PANTONE
16-1305 TPX 
Atmosphere
PANTONE
16-1406 TPX 
Moon Rock
PANTONE
17-1210 TPX 
Fungi
PANTONE
17-1212 TPX 
Silver Lining
PANTONE
14-4501 TPX 
Moonstruck
PANTONE
14-4500 TPX 
Pussywillow Gray
PANTONE
15-6304 TPX 
London Fog
PANTONE
16-0207 TPX 
Rock Ridge
PANTONE
17-0207 TPX 
Moon Mist
PANTONE
18-4105 TPX 
Castor Gray
PANTONE
18-0510 TPX 
Glacier Gray
PANTONE
14-4102 TPX 
Lunar Rock
PANTONE
14-4201 TPX 
Dawn Blue
PANTONE
13-4303 TPX 
Gray Violet
PANTONE
14-4103 TPX 
Vapor Blue
PANTONE
14-4203 TPX 
High-rise
PANTONE
15-4101 TPX 
Limestone
PANTONE
16-4702 TPX 
Silver Cloud
PANTONE
15-4502 TPX 
Dove
PANTONE
15-0000 TPX 
Flint Gray
PANTONE
16-5803 TPX 
Drizzle
PANTONE
16-4402 TPX 
Elephant Skin
PANTONE
17-0205 TPX 
Cinder
PANTONE
17-1506 TPX 
Steeple Gray
PANTONE
17-1500 TPX 
Metal
PANTONE
14-4503 TPX 
Blue Fox
PANTONE
14-4804 TPX 
Storm Gray
PANTONE
15-4003 TPX 
Pigeon
PANTONE
15-4704 TPX 
Mirage Gray
PANTONE
15-4703 TPX 
Puritan Gray
PANTONE
15-4702 TPX 
Wrought Iron
PANTONE
16-5904 TPX 
Opal Gray
PANTONE
16-3801 TPX 
Wild Dove
PANTONE
17-1501 TPX 
Neutral Gray
PANTONE
17-4402 TPX 
Gargoyle
PANTONE
18-0503 TPX 
Smoked Pearl
PANTONE
18-0000 TPX 
Sedona Sage
PANTONE
18-5105 TPX 
Gunmetal
PANTONE
18-0306 TPX 
Wind Chime
PANTONE
14-4002 TPX 
Paloma
PANTONE
16-0000 TPX 
Charcoal Gray
PANTONE
18-0601 TPX 
Steel Gray
PANTONE
18-4005 TPX 
Pewter
PANTONE
18-5203 TPX 
Castlerock
PANTONE
18-0201 TPX 
Nine Iron
PANTONE
19-3908 TPX 
Ash
PANTONE
16-3802 TPX 
Cloudburst
PANTONE
17-1502 TPX 
Frost Gray
PANTONE
17-0000 TPX 
Excalibur
PANTONE
18-3905 TPX 
Dark Gull Gray
PANTONE
18-0403 TPX 
Rabbit
PANTONE
19-3905 TPX 
Shale
PANTONE
19-3903 TPX 
Fossil
PANTONE
17-0909 TPX 
Major Brown
PANTONE
19-0810 TPX 
Chocolate Chip
PANTONE
19-0809 TPX 
Canteen
PANTONE
19-0820 TPX 
Stone Gray
PANTONE
18-0615 TPX 
Capers
PANTONE
18-0820 TPX 
Beech
PANTONE
19-0618 TPX 
Tarmac
PANTONE
19-0822 TPX 
Wren
PANTONE
19-0614 TPX 
Black Olive
PANTONE
19-0608 TPX 
Beluga
PANTONE
19-0405 TPX 
Black Ink
PANTONE
19-0506 TPX 
Peat
PANTONE
19-0508 TPX 
Jet Set
PANTONE
19-5708 TPX 
Iron
PANTONE
18-1306 TPX 
Plum Kitten
PANTONE
19-3803 TPX 
Turkish Coffee
PANTONE
19-0812 TPX 
Black Coffee
PANTONE
19-1111 TPX 
After Dark
PANTONE
19-1101 TPX 
Licorice
PANTONE
19-1102 TPX 
Raven
PANTONE
19-0000 TPX 
Jet Black
PANTONE
19-0303 TPX 
Phantom
PANTONE
19-4205 TPX 
Stretch Limo
PANTONE
19-4005 TPX 
Moonless Night
PANTONE
19-4203 TPX 
Caviar
PANTONE
19-4006 TPX 
Pirate Black
PANTONE
19-4305 TPX 
Anthracite
PANTONE
19-4007 TPX 
Vanilla Cream
PANTONE
12-1009 TPX 
Dawn
PANTONE
12-0811 TPX 
Gray Sand
PANTONE
13-1010 TPX 
Autumn Blonde
PANTONE
12-0813 TPX 
Apricot Illusion
PANTONE
14-1120 TPX 
Mellow Buff
PANTONE
13-1014 TPX 
Sheepskin
PANTONE
14-1122 TPX 
Almond Buff
PANTONE
14-1116 TPX 
Beige
PANTONE
14-1118 TPX 
Sand
PANTONE
15-1225 TPX 
Lattè
PANTONE
15-1220 TPX 
Tan
PANTONE
16-1334 TPX 
Doe
PANTONE
16-1333 TPX 
Indian Tan
PANTONE
17-1328 TPX 
Safari
PANTONE
15-1116 TPX 
Candied Ginger
PANTONE
15-1213 TPX 
Warm Sand
PANTONE
15-1214 TPX 
Cuban Sand
PANTONE
15-1314 TPX 
Nougat
PANTONE
16-1320 TPX 
Natural
PANTONE
16-1310 TPX 
Nomad
PANTONE
16-1212 TPX 
Frozen Dew
PANTONE
13-0513 TPX 
Bleached Sand
PANTONE
13-1008 TPX 
Pebble
PANTONE
14-1112 TPX 
Croissant
PANTONE
16-0924 TPX 
Incense
PANTONE
16-1010 TPX 
Cornstalk
PANTONE
16-1315 TPX 
Tannin
PANTONE
17-1320 TPX 
Green Haze
PANTONE
14-0615 TPX 
Mojave Desert
PANTONE
15-1217 TPX 
Taos Taupe
PANTONE
15-1119 TPX 
Lark
PANTONE
16-1324 TPX 
Kelp
PANTONE
17-1022 TPX 
Antique Bronze
PANTONE
17-1028 TPX 
Dull Gold
PANTONE
17-0935 TPX 
Brown Sugar
PANTONE
17-1134 TPX 
Chipmunk
PANTONE
17-1044 TPX 
Tobacco Brown
PANTONE
17-1327 TPX 
Bison
PANTONE
18-1027 TPX 
Monk's Robe
PANTONE
18-1048 TPX 
Dachshund
PANTONE
18-1033 TPX 
Toffee
PANTONE
18-1031 TPX 
Aztec
PANTONE
18-1130 TPX 
Cocoa Brown
PANTONE
18-1222 TPX 
Partridge
PANTONE
18-1124 TPX 
Friar Brown
PANTONE
19-1230 TPX 
Mustang
PANTONE
19-1217 TPX 
Pinecone
PANTONE
19-1121 TPX 
Potting Soil
PANTONE
19-1218 TPX 
Ermine
PANTONE
18-1022 TPX 
Otter
PANTONE
18-1018 TPX 
Kangaroo
PANTONE
18-0920 TPX 
Sepia
PANTONE
18-0928 TPX 
Coffee Liqueúr
PANTONE
18-0930 TPX 
Desert Palm
PANTONE
19-0815 TPX 
Teak
PANTONE
19-0617 TPX 
Shitake
PANTONE
18-1015 TPX 
Cub
PANTONE
18-1016 TPX 
Carafe
PANTONE
19-1116 TPX 
Dark Earth
PANTONE
19-1020 TPX 
Slate Black
PANTONE
19-0814 TPX 
Chocolate Brown
PANTONE
19-0912 TPX 
Demitasse
PANTONE
19-0712 TPX 
Deep Taupe
PANTONE
18-1312 TPX 
Shopping Bag
PANTONE
19-1213 TPX 
Chestnut
PANTONE
19-1118 TPX 
Bracken
PANTONE
19-1015 TPX 
Seal Brown
PANTONE
19-1314 TPX 
Java
PANTONE
19-1016 TPX 
Coffee Bean
PANTONE
19-0915 TPX 
Mother of Pearl
PANTONE
12-1006 TPX 
Pastel Rose Tan
PANTONE
12-1007 TPX 
Novelle Peach
PANTONE
12-1005 TPX 
Sun Kiss
PANTONE
12-0807 TPX 
Ivory Cream
PANTONE
13-1011 TPX 
Shifting Sand
PANTONE
14-1210 TPX 
Appleblossom
PANTONE
13-1013 TPX 
Eggnog
PANTONE
12-0601 TPX 
Cream Tan
PANTONE
13-1108 TPX 
Sand Dollar
PANTONE
13-1106 TPX 
Smoke Gray
PANTONE
14-1209 TPX 
Doeskin
PANTONE
15-1308 TPX 
Sesame
PANTONE
15-1215 TPX 
Light Taupe
PANTONE
16-1210 TPX 
Warm Taupe
PANTONE
16-1318 TPX 
Stucco
PANTONE
16-1412 TPX 
Almondine
PANTONE
16-1415 TPX 
Chanterelle
PANTONE
16-1414 TPX 
Ginger Snap
PANTONE
17-1418 TPX 
Woodsmoke
PANTONE
17-1321 TPX 
Amphora
PANTONE
17-1319 TPX 
Moonlight
PANTONE
15-1309 TPX 
Frappé
PANTONE
14-1212 TPX 
Rugby Tan
PANTONE
15-1315 TPX 
Roebuck
PANTONE
16-1221 TPX 
Praline
PANTONE
17-1223 TPX 
Burro
PANTONE
17-1322 TPX 
Beaver Fur
PANTONE
17-1417 TPX 
Toasted Almond
PANTONE
14-1213 TPX 
Tawny Birch
PANTONE
17-1225 TPX 
Macaroon
PANTONE
16-1323 TPX 
Tawny Brown
PANTONE
17-1226 TPX 
Camel
PANTONE
17-1224 TPX 
Toast
PANTONE
16-1331 TPX 
Toasted Nut
PANTONE
16-1327 TPX 
Nude
PANTONE
12-0911 TPX 
Tender Peach
PANTONE
12-0912 TPX 
Alesan
PANTONE
12-0913 TPX 
Pale Peach
PANTONE
12-0915 TPX 
Peach Purée
PANTONE
12-1011 TPX 
Bellini
PANTONE
13-1114 TPX 
Amberlight
PANTONE
14-1217 TPX 
Pink Champagne
PANTONE
12-1107 TPX 
Linen
PANTONE
12-1008 TPX 
Scallop Shell
PANTONE
12-1010 TPX 
Soft Pink
PANTONE
12-1209 TPX 
Pale Dogwood
PANTONE
13-1404 TPX 
Silver Peony
PANTONE
12-1206 TPX 
Rose Dust
PANTONE
14-1307 TPX 
Shell
PANTONE
13-1405 TPX 
Whisper Pink
PANTONE
13-1107 TPX 
Pink Tint
PANTONE
12-1404 TPX 
Evening Sand
PANTONE
14-1311 TPX 
Sirocco
PANTONE
15-1317 TPX 
Brush
PANTONE
16-1317 TPX 
Café au Lait
PANTONE
17-1227 TPX 
Cameo Rose
PANTONE
14-1310 TPX 
Pale Blush
PANTONE
14-1312 TPX 
Rose Cloud
PANTONE
14-1313 TPX 
Spanish Villa
PANTONE
14-1314 TPX 
Maple Sugar
PANTONE
15-1316 TPX 
Tuscany
PANTONE
16-1219 TPX 
Cork
PANTONE
16-1422 TPX 
Bisque
PANTONE
13-1109 TPX 
Almost Apricot
PANTONE
15-1319 TPX 
Pink Sand
PANTONE
15-1318 TPX 
Peach Nougat
PANTONE
14-1220 TPX 
Peach Bloom
PANTONE
15-1327 TPX 
Dusty Coral
PANTONE
15-1322 TPX 
Café Crème
PANTONE
16-1220 TPX 
Sandstorm
PANTONE
16-1235 TPX 
Butterum
PANTONE
16-1341 TPX 
Biscuit
PANTONE
16-1336 TPX 
Cashew
PANTONE
17-1137 TPX 
Almond
PANTONE
16-1432 TPX 
Lion
PANTONE
17-1330 TPX 
Thrush
PANTONE
18-1030 TPX 
Mocha Mousse
PANTONE
17-1230 TPX 
Pecan Brown
PANTONE
17-1430 TPX 
Hazel
PANTONE
17-1143 TPX 
Bran
PANTONE
17-1336 TPX 
Adobe
PANTONE
17-1340 TPX 
Leather Brown
PANTONE
18-1142 TPX 
Glazed Ginger
PANTONE
18-1154 TPX 
Sandstone
PANTONE
16-1328 TPX 
Caramel
PANTONE
16-1439 TPX 
Amber Brown
PANTONE
17-1147 TPX 
Sierra
PANTONE
18-1239 TPX 
Ginger Bread
PANTONE
18-1244 TPX 
Mocha Bisque
PANTONE
18-1140 TPX 
Tortoise Shell
PANTONE
19-1241 TPX 
Pheasant
PANTONE
16-1332 TPX 
Sunburn
PANTONE
16-1429 TPX 
Raw Sienna
PANTONE
17-1436 TPX 
Autumn Leaf
PANTONE
17-1347 TPX 
Mecca Orange
PANTONE
18-1450 TPX 
Rust
PANTONE
18-1248 TPX 
Bombay Brown
PANTONE
18-1250 TPX 
Frosted Almond
PANTONE
13-1012 TPX 
Champagne Beige
PANTONE
14-1012 TPX 
Pale Gold
PANTONE
15-0927 TPX 
Rich Gold
PANTONE
16-0836 TPX 
Copper
PANTONE
16-1325 TPX 
Copper Coin
PANTONE
18-1537 TPX 
Silver
PANTONE
14-5002 TPX 
Raw Umber
PANTONE
17-1422 TPX 
Brownie
PANTONE
18-1321 TPX 
Acorn
PANTONE
18-1314 TPX 
Clove
PANTONE
18-1320 TPX 
Carob Brown
PANTONE
18-1229 TPX 
Russet
PANTONE
18-1235 TPX 
Rawhide
PANTONE
18-1137 TPX 
Chutney
PANTONE
18-1433 TPX 
Baked Clay
PANTONE
18-1441 TPX 
Copper Brown
PANTONE
18-1336 TPX 
Brown Patina
PANTONE
18-1242 TPX 
Rustic Brown
PANTONE
18-1238 TPX 
Coconut Shell
PANTONE
18-1230 TPX 
Sequoia
PANTONE
19-1333 TPX 
Root Beer
PANTONE
19-1228 TPX 
Brunette
PANTONE
19-1235 TPX 
Sable
PANTONE
19-1320 TPX 
Cinnamon
PANTONE
19-1436 TPX 
Fudgesickle
PANTONE
19-1431 TPX 
Mink
PANTONE
19-1430 TPX 
Cappuccino
PANTONE
19-1220 TPX 
Cognac
PANTONE
18-1421 TPX 
Nutmeg
PANTONE
18-1326 TPX 
French Roast
PANTONE
19-1012 TPX 
Deep Mahogany
PANTONE
19-1420 TPX 
Rum Raisin
PANTONE
19-1321 TPX 
Brown Stone
PANTONE
19-1322 TPX 
Bitter Chocolate
PANTONE
19-1317 TPX 
Mahogany
PANTONE
18-1425 TPX 
Henna
PANTONE
19-1334 TPX 
Arabian Spice
PANTONE
19-1245 TPX 
Hot Chocolate
PANTONE
19-1325 TPX 
Russet Brown
PANTONE
19-1338 TPX 
Madder Brown
PANTONE
19-1331 TPX 
Andorra
PANTONE
19-1327 TPX 
Afterglow
PANTONE
11-0510 TPX 
Transparent Yellow
PANTONE
11-0617 TPX 
Double Cream
PANTONE
12-0715 TPX 
Sunlight
PANTONE
13-0822 TPX 
Straw
PANTONE
13-0922 TPX 
Jojoba
PANTONE
14-0935 TPX 
Rattan
PANTONE
14-1031 TPX 
Boulder
PANTONE
14-1110 TPX 
Sea Mist
PANTONE
13-0715 TPX 
Reed Yellow
PANTONE
13-0915 TPX 
Chino Green
PANTONE
13-0613 TPX 
Parsnip
PANTONE
14-0925 TPX 
Dusty Yellow
PANTONE
12-0619 TPX 
Silver Fern
PANTONE
15-0719 TPX 
Lemon Grass
PANTONE
12-0626 TPX 
Raffia
PANTONE
13-0725 TPX 
Golden Mist
PANTONE
13-0624 TPX 
Pampas
PANTONE
14-0826 TPX 
Bamboo
PANTONE
14-0740 TPX 
Cress Green
PANTONE
15-0643 TPX 
Olive Oil
PANTONE
16-0847 TPX 
Dried Moss
PANTONE
14-0626 TPX 
Celery
PANTONE
14-0647 TPX 
Acacia
PANTONE
13-0640 TPX 
Sulphur
PANTONE
14-0755 TPX 
Oil Yellow
PANTONE
15-0743 TPX 
Green Sulphur
PANTONE
16-0742 TPX 
Golden Palm
PANTONE
17-0839 TPX 
Cocoon
PANTONE
14-1025 TPX 
Hemp
PANTONE
14-0721 TPX 
Southern Moss
PANTONE
15-0730 TPX 
Olivenite
PANTONE
15-0732 TPX 
Golden Green
PANTONE
15-0636 TPX 
Antique Gold
PANTONE
16-0730 TPX 
Burnished Gold
PANTONE
16-0737 TPX 
French Vanilla
PANTONE
12-0722 TPX 
Pastel Yellow
PANTONE
11-0616 TPX 
Tender Yellow
PANTONE
11-0710 TPX 
Wax Yellow
PANTONE
11-0618 TPX 
Lemonade
PANTONE
12-0721 TPX 
Elfin Yellow
PANTONE
11-0620 TPX 
Limelight
PANTONE
12-0740 TPX 
Dusky Citron
PANTONE
14-0827 TPX 
Muted Lime
PANTONE
14-0636 TPX 
Endive
PANTONE
13-0632 TPX 
Custard
PANTONE
13-0720 TPX 
Canary Yellow
PANTONE
12-0633 TPX 
Yellow Cream
PANTONE
12-0738 TPX 
Cream Gold
PANTONE
13-0739 TPX 
Aurora
PANTONE
12-0642 TPX 
Green Sheen
PANTONE
13-0648 TPX 
Maize
PANTONE
13-0746 TPX 
Blazing Yellow
PANTONE
12-0643 TPX 
Buttercup
PANTONE
12-0752 TPX 
Empire Yellow
PANTONE
14-0756 TPX 
Lemon
PANTONE
13-0752 TPX 
Mimosa
PANTONE
14-0848 TPX 
Aspen Gold
PANTONE
13-0850 TPX 
Dandelion
PANTONE
13-0758 TPX 
Vibrant Yellow
PANTONE
13-0858 TPX 
Cyber Yellow
PANTONE
14-0760 TPX 
Freesia
PANTONE
14-0852 TPX 
Lemon Chrome
PANTONE
13-0859 TPX 
Mellow Yellow
PANTONE
12-0720 TPX 
Pale Banana
PANTONE
12-0824 TPX 
Popcorn
PANTONE
12-0825 TPX 
Sunshine
PANTONE
12-0727 TPX 
Lemon Drop
PANTONE
12-0736 TPX 
Primrose Yellow
PANTONE
13-0755 TPX 
Super Lemon
PANTONE
14-0754 TPX 
Misted Yellow
PANTONE
14-0837 TPX 
Sauterne
PANTONE
15-0942 TPX 
Honey
PANTONE
16-0946 TPX 
Arrowwood
PANTONE
16-0954 TPX 
Tawny Olive
PANTONE
16-0953 TPX 
Ceylon Yellow
PANTONE
15-0850 TPX 
Lemon Curry
PANTONE
15-0751 TPX 
Fall Leaf
PANTONE
15-1132 TPX 
Antelope
PANTONE
16-1126 TPX 
Mustard Gold
PANTONE
16-1133 TPX 
Harvest Gold
PANTONE
16-0948 TPX 
Nugget Gold
PANTONE
16-0952 TPX 
Chinese Yellow
PANTONE
15-0948 TPX 
Golden Yellow
PANTONE
15-0953 TPX 
Ochre
PANTONE
14-1036 TPX 
Tinsel
PANTONE
16-0945 TPX 
Bright Gold
PANTONE
16-0947 TPX 
Honey Gold
PANTONE
15-1142 TPX 
Amber Gold
PANTONE
16-1139 TPX 
Mineral Yellow
PANTONE
15-1046 TPX 
Narcissus
PANTONE
16-0950 TPX 
Marzipan
PANTONE
14-1113 TPX 
Curry
PANTONE
16-0928 TPX 
Prairie Sand
PANTONE
16-1326 TPX 
Honey Mustard
PANTONE
17-1047 TPX 
Wood Thrush
PANTONE
17-1129 TPX 
Golden Brown
PANTONE
18-0940 TPX 
Bronze Brown
PANTONE
18-0937 TPX 
Apple Cinnamon
PANTONE
17-1045 TPX 
Bone Brown
PANTONE
17-1128 TPX 
Dijon
PANTONE
17-1125 TPX 
Bistre
PANTONE
17-1036 TPX 
Medal Bronze
PANTONE
17-0942 TPX 
Cumin
PANTONE
18-0939 TPX 
Breen
PANTONE
19-1034 TPX 
Snapdragon
PANTONE
13-0840 TPX 
Banana Cream
PANTONE
13-0941 TPX 
Daffodil
PANTONE
14-0850 TPX 
Yolk Yellow
PANTONE
14-0846 TPX 
Golden Rod
PANTONE
14-0951 TPX 
Old Gold
PANTONE
15-0955 TPX 
Spectra Yellow
PANTONE
14-0957 TPX 
Golden Haze
PANTONE
12-0826 TPX 
Sahara Sun
PANTONE
14-0936 TPX 
New Wheat
PANTONE
14-1038 TPX 
Cornsilk
PANTONE
13-0932 TPX 
Buff Yellow
PANTONE
14-0847 TPX 
Sunset Gold
PANTONE
13-0940 TPX 
Golden Cream
PANTONE
13-0939 TPX 
Impala
PANTONE
13-1025 TPX 
Flax
PANTONE
13-0935 TPX 
Pale Marigold
PANTONE
13-0945 TPX 
Amber Yellow
PANTONE
13-0942 TPX 
Amber
PANTONE
14-1045 TPX 
Golden Apricot
PANTONE
14-1041 TPX 
Beeswax
PANTONE
14-0941 TPX 
Banana
PANTONE
13-0947 TPX 
Citrus
PANTONE
14-0955 TPX 
Golden Glow
PANTONE
15-1050 TPX 
Artisan's Gold
PANTONE
15-1049 TPX 
Sunflower
PANTONE
16-1054 TPX 
Buckthorn Brown
PANTONE
18-0935 TPX 
Cathay Spice
PANTONE
18-0950 TPX 
Taffy
PANTONE
16-0940 TPX 
Oak Buff
PANTONE
16-1144 TPX 
Honey Yellow
PANTONE
16-1143 TPX 
Spruce Yellow
PANTONE
17-1040 TPX 
Inca Gold
PANTONE
17-1048 TPX 
Sudan Brown
PANTONE
18-1160 TPX 
Rubber
PANTONE
18-0933 TPX 
Wheat
PANTONE
13-1016 TPX 
Honey Peach
PANTONE
13-1015 TPX 
Desert Dust
PANTONE
13-1018 TPX 
Golden Straw
PANTONE
12-0921 TPX 
Buff
PANTONE
13-1024 TPX 
Desert Mist
PANTONE
14-1127 TPX 
Clay
PANTONE
15-1231 TPX 
Golden Fleece
PANTONE
12-0822 TPX 
Apricot Sherbet
PANTONE
13-1031 TPX 
Sunburst
PANTONE
13-1030 TPX 
Apricot Cream
PANTONE
13-1027 TPX 
Buff Orange
PANTONE
14-1128 TPX 
Chamois
PANTONE
15-1145 TPX 
Warm Apricot
PANTONE
14-1051 TPX 
Marigold
PANTONE
14-1050 TPX 
Golden Nugget
PANTONE
16-1142 TPX 
Butterscotch
PANTONE
15-1147 TPX 
Nugget
PANTONE
16-1148 TPX 
Buckskin
PANTONE
16-1342 TPX 
Yam
PANTONE
16-1140 TPX 
Golden Oak
PANTONE
17-1046 TPX 
Gold Fusion
PANTONE
15-1062 TPX 
Saffron
PANTONE
14-1064 TPX 
Cadmium Yellow
PANTONE
15-1054 TPX 
Zinnia
PANTONE
14-1159 TPX 
Radiant Yellow
PANTONE
15-1058 TPX 
Apricot
PANTONE
15-1153 TPX 
Dark Cheddar
PANTONE
15-1150 TPX 
Apricot Ice
PANTONE
13-1020 TPX 
Apricot Nectar
PANTONE
14-1133 TPX 
Gold Earth
PANTONE
15-1234 TPX 
Apricot Tan
PANTONE
15-1237 TPX 
Topaz
PANTONE
16-1150 TPX 
Golden Ochre
PANTONE
16-1346 TPX 
Apricot Buff
PANTONE
16-1443 TPX 
Peach Cobbler
PANTONE
14-1231 TPX 
Salmon Buff
PANTONE
14-1135 TPX 
Pumpkin
PANTONE
14-1139 TPX 
Mock Orange
PANTONE
15-1245 TPX 
Muskmelon
PANTONE
15-1242 TPX 
Copper Tan
PANTONE
16-1338 TPX 
Coral Gold
PANTONE
16-1337 TPX 
Russet Orange
PANTONE
16-1255 TPX 
Orange Ochre
PANTONE
16-1253 TPX 
Amberglow
PANTONE
16-1350 TPX 
Jaffa Orange
PANTONE
16-1454 TPX 
Apricot Orange
PANTONE
17-1353 TPX 
Burnt Orange
PANTONE
16-1448 TPX 
Harvest Pumpkin
PANTONE
16-1260 TPX 
Blazing Orange
PANTONE
15-1160 TPX 
Flame Orange
PANTONE
15-1157 TPX 
Bright Marigold
PANTONE
15-1164 TPX 
Autumn Glory
PANTONE
15-1263 TPX 
Sun Orange
PANTONE
16-1257 TPX 
Persimmon Orange
PANTONE
16-1356 TPX 
Orange Popsicle
PANTONE
17-1350 TPX 
Autumn Sunset
PANTONE
16-1343 TPX 
Tangerine
PANTONE
15-1247 TPX 
Bird of Paradise
PANTONE
16-1357 TPX 
Orange Peel
PANTONE
16-1359 TPX 
Mandarin Orange
PANTONE
16-1459 TPX 
Golden Poppy
PANTONE
16-1462 TPX 
Vibrant Orange
PANTONE
16-1364 TPX 
Nectarine
PANTONE
16-1360 TPX 
Coral Rose
PANTONE
16-1349 TPX 
Carrot
PANTONE
16-1361 TPX 
Firecracker
PANTONE
16-1452 TPX 
Red Orange
PANTONE
17-1464 TPX 
Vermillion Orange
PANTONE
16-1362 TPX 
Flame
PANTONE
17-1462 TPX 
Creampuff
PANTONE
13-1026 TPX 
Bleached Apricot
PANTONE
12-0917 TPX 
Almond Cream
PANTONE
13-1017 TPX 
Beach Sand
PANTONE
14-1225 TPX 
Cream Blush
PANTONE
13-1019 TPX 
Caramel Cream
PANTONE
13-1022 TPX 
Peach Fuzz
PANTONE
13-1023 TPX 
Prairie Sunset
PANTONE
13-1021 TPX 
Coral Sands
PANTONE
14-1224 TPX 
Apricot Wash
PANTONE
14-1230 TPX 
Canyon Sunset
PANTONE
15-1333 TPX 
Brandied Melon
PANTONE
16-1340 TPX 
Carnelian
PANTONE
16-1435 TPX 
Mango
PANTONE
17-1446 TPX 
Peach
PANTONE
14-1227 TPX 
Canteloupe
PANTONE
15-1239 TPX 
Coral Reef
PANTONE
15-1331 TPX 
Shell Coral
PANTONE
15-1334 TPX 
Cadmium Orange
PANTONE
15-1340 TPX 
Melon
PANTONE
16-1442 TPX 
Dusty Orange
PANTONE
16-1344 TPX 
Arabesque
PANTONE
16-1441 TPX 
Langoustino
PANTONE
16-1440 TPX 
Ginger
PANTONE
17-1444 TPX 
Flamingo
PANTONE
16-1450 TPX 
Orange Rust
PANTONE
18-1447 TPX 
Burnt Ochre
PANTONE
18-1354 TPX 
Chili
PANTONE
18-1448 TPX 
Ginger Spice
PANTONE
18-1535 TPX 
Autumn Glaze
PANTONE
18-1451 TPX 
Auburn
PANTONE
18-1343 TPX 
Picante
PANTONE
19-1250 TPX 
Tandori Spice
PANTONE
18-1444 TPX 
Cinnabar
PANTONE
18-1540 TPX 
Bossa Nova
PANTONE
18-1547 TPX 
Tropical Peach
PANTONE
13-1318 TPX 
Peach Parfait
PANTONE
14-1219 TPX 
Coral Pink
PANTONE
14-1318 TPX 
Dusty Pink
PANTONE
14-1316 TPX 
Muted Clay
PANTONE
16-1330 TPX 
Shrimp
PANTONE
15-1523 TPX 
Tawny Orange
PANTONE
17-1341 TPX 
Coral Haze
PANTONE
16-1329 TPX 
Canyon Clay
PANTONE
16-1431 TPX 
Terra Cotta
PANTONE
16-1526 TPX 
Desert Sand
PANTONE
17-1524 TPX 
Light Mahogany
PANTONE
18-1436 TPX 
Cedar Wood
PANTONE
17-1525 TPX 
Withered Rose
PANTONE
18-1435 TPX 
Rose Dawn
PANTONE
16-1522 TPX 
Ash Rose
PANTONE
17-1514 TPX 
Old Rose
PANTONE
17-1518 TPX 
Brick Dust
PANTONE
17-1424 TPX 
Canyon Rose
PANTONE
17-1520 TPX 
Dusty Cedar
PANTONE
18-1630 TPX 
Marsala
PANTONE
18-1438 TPX 
Apricot Brandy
PANTONE
17-1540 TPX 
Aragon
PANTONE
17-1532 TPX 
Tabasco
PANTONE
18-1536 TPX 
Bruschetta
PANTONE
18-1346 TPX 
Etruscan Red
PANTONE
18-1434 TPX 
Redwood
PANTONE
18-1443 TPX 
Burnt Brick
PANTONE
18-1350 TPX 
Faded Rose
PANTONE
18-1629 TPX 
Baked Apple
PANTONE
18-1648 TPX 
Pompeian Red
PANTONE
18-1658 TPX 
Ketchup
PANTONE
18-1449 TPX 
Red Ochre
PANTONE
18-1442 TPX 
Barn Red
PANTONE
18-1531 TPX 
Burnt Henna
PANTONE
19-1540 TPX 
Peach Pearl
PANTONE
14-1419 TPX 
Peach Melba
PANTONE
14-1418 TPX 
Apricot Blush
PANTONE
14-1420 TPX 
Peach Bud
PANTONE
14-1324 TPX 
Coral Almond
PANTONE
16-1434 TPX 
Lobster Bisque
PANTONE
16-1520 TPX 
Lantana
PANTONE
16-1624 TPX 
Peach Nectar
PANTONE
14-1228 TPX 
Salmon
PANTONE
14-1323 TPX 
Peach Amber
PANTONE
15-1423 TPX 
Desert Flower
PANTONE
15-1435 TPX 
Peach Pink
PANTONE
15-1530 TPX 
Burnt Coral
PANTONE
16-1529 TPX 
Crabapple
PANTONE
16-1532 TPX 
Papaya Punch
PANTONE
15-1433 TPX 
Fusion Coral
PANTONE
16-1543 TPX 
Fresh Salmon
PANTONE
16-1542 TPX 
Persimmon
PANTONE
16-1544 TPX 
Coral
PANTONE
16-1539 TPX 
Living Coral
PANTONE
16-1546 TPX 
Hot Coral
PANTONE
17-1656 TPX 
Shell Pink
PANTONE
16-1632 TPX 
Georgia Peach
PANTONE
16-1641 TPX 
Sugar Coral
PANTONE
16-1640 TPX 
Dubarry
PANTONE
17-1647 TPX 
Porcelain Rose
PANTONE
17-1643 TPX 
Spiced Coral
PANTONE
17-1644 TPX 
Deep Sea Coral
PANTONE
18-1649 TPX 
Rose of Sharon
PANTONE
17-1635 TPX 
Cayenne
PANTONE
18-1651 TPX 
Hibiscus
PANTONE
18-1762 TPX 
Poinsettia
PANTONE
17-1654 TPX 
Chrysanthemum
PANTONE
17-1641 TPX 
Cranberry
PANTONE
17-1545 TPX 
Cardinal
PANTONE
18-1643 TPX 
Tigerlily
PANTONE
17-1456 TPX 
Grenadine
PANTONE
17-1558 TPX 
Mandarin Red
PANTONE
17-1562 TPX 
Fiesta
PANTONE
17-1564 TPX 
Cherry Tomato
PANTONE
17-1563 TPX 
Orange.com
PANTONE
18-1561 TPX 
Spicy Orange
PANTONE
18-1445 TPX 
Camellia
PANTONE
16-1541 TPX 
Nasturtium
PANTONE
16-1451 TPX 
Emberglow
PANTONE
17-1547 TPX 
Burnt Sienna
PANTONE
17-1544 TPX 
Paprika
PANTONE
17-1553 TPX 
Red Clay
PANTONE
18-1454 TPX 
Molten Lava
PANTONE
18-1555 TPX 
Bittersweet
PANTONE
17-1663 TPX 
Poppy Red
PANTONE
17-1664 TPX 
Tomato
PANTONE
18-1660 TPX 
Fiery Red
PANTONE
18-1664 TPX 
Flame Scarlet
PANTONE
18-1662 TPX 
High Risk Red
PANTONE
18-1763 TPX 
Aurora Red
PANTONE
18-1550 TPX 
Rococco Red
PANTONE
18-1652 TPX 
Tomato Puree
PANTONE
18-1661 TPX 
Lollipop
PANTONE
18-1764 TPX 
Ski Patrol
PANTONE
18-1761 TPX 
Scarlet
PANTONE
19-1760 TPX 
Lipstick Red
PANTONE
19-1764 TPX 
Crimson
PANTONE
19-1762 TPX 
Formula One
PANTONE
19-1763 TPX 
Mars Red
PANTONE
18-1655 TPX 
Tango Red
PANTONE
19-1761 TPX 
Chinese Red
PANTONE
18-1663 TPX 
Ribbon Red
PANTONE
19-1663 TPX 
True Red
PANTONE
19-1664 TPX 
Chili Pepper
PANTONE
19-1557 TPX 
Quartz Pink
PANTONE
14-1714 TPX 
Pink Icing
PANTONE
15-1717 TPX 
Blossom
PANTONE
14-1513 TPX 
Peaches N' Cream
PANTONE
14-1521 TPX 
Candlelight Peach
PANTONE
15-1621 TPX 
Strawberry Ice
PANTONE
16-1720 TPX 
Peach Blossom
PANTONE
16-1626 TPX 
Flamingo Pink
PANTONE
15-1821 TPX 
Confetti
PANTONE
16-1723 TPX 
Bubblegum
PANTONE
17-1928 TPX 
Pink Lemonade
PANTONE
16-1735 TPX 
Camellia Rose
PANTONE
17-1930 TPX 
Rapture Rose
PANTONE
17-1929 TPX 
Desert Rose
PANTONE
17-1927 TPX 
Geranium Pink
PANTONE
15-1922 TPX 
Conch Shell
PANTONE
15-1624 TPX 
Salmon Rose
PANTONE
15-1626 TPX 
Strawberry Pink
PANTONE
16-1731 TPX 
Sunkist Coral
PANTONE
17-1736 TPX 
Calypso Coral
PANTONE
17-1744 TPX 
Tea Rose
PANTONE
16-1620 TPX 
Geranium
PANTONE
17-1753 TPX 
Paradise Pink
PANTONE
17-1755 TPX 
Teaberry
PANTONE
18-1756 TPX 
Rouge Red
PANTONE
18-1755 TPX 
Raspberry
PANTONE
18-1754 TPX 
Azalea
PANTONE
17-1842 TPX 
Virtual Pink
PANTONE
18-1856 TPX 
Claret Red
PANTONE
17-1740 TPX 
Raspberry Wine
PANTONE
18-1741 TPX 
Rose Red
PANTONE
18-1852 TPX 
Barberry
PANTONE
18-1760 TPX 
Bright Rose
PANTONE
18-1945 TPX 
Persian Red
PANTONE
19-1860 TPX 
Cerise
PANTONE
19-1955 TPX 
Pink Lady
PANTONE
13-2806 TPX 
Lilac Sachet
PANTONE
14-2710 TPX 
Prism Pink
PANTONE
14-2311 TPX 
Begonia Pink
PANTONE
15-2215 TPX 
Fuchsia Pink
PANTONE
15-2718 TPX 
Rosebloom
PANTONE
15-2214 TPX 
Ibis Rose
PANTONE
17-2520 TPX 
Sachet Pink
PANTONE
15-2216 TPX 
Wild Orchid
PANTONE
16-2120 TPX 
Aurora Pink
PANTONE
15-2217 TPX 
Chateau Rose
PANTONE
17-2120 TPX 
Morning Glory
PANTONE
15-1920 TPX 
Azalea Pink
PANTONE
16-2126 TPX 
Shocking Pink
PANTONE
17-2127 TPX 
Hot Pink
PANTONE
17-1937 TPX 
Fandango Pink
PANTONE
17-2033 TPX 
Honeysuckle
PANTONE
18-2120 TPX 
Raspberry Sorbet
PANTONE
18-2043 TPX 
Carmine
PANTONE
17-1831 TPX 
Fuchsia Rose
PANTONE
17-2031 TPX 
Beetroot Purple
PANTONE
18-2143 TPX 
Pink Carnation
PANTONE
16-2124 TPX 
Carmine Rose
PANTONE
17-2230 TPX 
Magenta
PANTONE
17-2036 TPX 
Pink Flambé
PANTONE
18-2133 TPX 
Fuchsia Purple
PANTONE
18-2436 TPX 
Lilac Rose
PANTONE
17-2227 TPX 
Very Berry
PANTONE
18-2336 TPX 
Super Pink
PANTONE
17-2625 TPX 
Phlox Pink
PANTONE
17-2627 TPX 
Raspberry Rose
PANTONE
18-2333 TPX 
Rose Violet
PANTONE
17-2624 TPX 
Fuchsia Red
PANTONE
18-2328 TPX 
Cactus Flower
PANTONE
18-2326 TPX 
Magenta Haze
PANTONE
18-2525 TPX 
Shrinking Violet
PANTONE
11-2511 TPX 
Primrose Pink
PANTONE
12-2904 TPX 
Silver Pink
PANTONE
14-1508 TPX 
Powder Pink
PANTONE
14-1511 TPX 
Mauveglow
PANTONE
16-1617 TPX 
Brandied Apricot
PANTONE
16-1610 TPX 
Dusty Rose
PANTONE
17-1718 TPX 
Mauve Morn
PANTONE
12-2102 TPX 
Mauve Chalk
PANTONE
12-2902 TPX 
Pearl
PANTONE
12-1304 TPX 
Bridal Rose
PANTONE
15-1611 TPX 
Blush
PANTONE
15-1614 TPX 
Baroque Rose
PANTONE
18-1634 TPX 
Slate Rose
PANTONE
18-1635 TPX 
Mineral Red
PANTONE
17-1537 TPX 
Garnet Rose
PANTONE
18-1633 TPX 
Holly Berry
PANTONE
17-1633 TPX 
American Beauty
PANTONE
19-1759 TPX 
Jester Red
PANTONE
19-1862 TPX 
Rio Red
PANTONE
19-1656 TPX 
Rumba Red
PANTONE
19-1940 TPX 
Earth Red
PANTONE
18-1631 TPX 
Deep Claret
PANTONE
19-1840 TPX 
Garnet
PANTONE
19-1655 TPX 
Brick Red
PANTONE
19-1543 TPX 
Rosewood
PANTONE
19-1532 TPX 
Tibetan Red
PANTONE
19-1934 TPX 
Biking Red
PANTONE
19-1650 TPX 
Apple Butter
PANTONE
18-1426 TPX 
Oxblood Red
PANTONE
19-1524 TPX 
Cowhide
PANTONE
19-1533 TPX 
Burnt Russet
PANTONE
19-1530 TPX 
Ruby Wine
PANTONE
19-1629 TPX 
Cordovan
PANTONE
19-1726 TPX 
Tawny Port
PANTONE
19-1725 TPX 
Creole Pink
PANTONE
13-1407 TPX 
Peach Blush
PANTONE
13-1504 TPX 
Cloud Pink
PANTONE
13-1406 TPX 
Veiled Rose
PANTONE
12-1212 TPX 
Pearl Blush
PANTONE
12-1207 TPX 
English Rose
PANTONE
13-1310 TPX 
Lotus
PANTONE
14-1905 TPX 
Rosewater
PANTONE
11-1408 TPX 
Peach Whip
PANTONE
14-1309 TPX 
Rose Smoke
PANTONE
14-1506 TPX 
Coral Cloud
PANTONE
15-1415 TPX 
Misty Rose
PANTONE
15-1512 TPX 
Peach Beige
PANTONE
15-1516 TPX 
Cameo Brown
PANTONE
16-1516 TPX 
Seashell Pink
PANTONE
13-1409 TPX 
Chintz Rose
PANTONE
13-1408 TPX 
Impatiens Pink
PANTONE
13-1510 TPX 
Peachskin
PANTONE
14-1907 TPX 
Mellow Rose
PANTONE
15-1515 TPX 
Rose Tan
PANTONE
16-1511 TPX 
Rosette
PANTONE
16-1518 TPX 
Mauvewood
PANTONE
17-1522 TPX 
Rose Wine
PANTONE
17-1623 TPX 
Malaga
PANTONE
17-1723 TPX 
Dry Rose
PANTONE
18-1725 TPX 
Hawthorn Rose
PANTONE
18-1718 TPX 
Maroon
PANTONE
18-1619 TPX 
Wild Ginger
PANTONE
18-1420 TPX 
Sangria
PANTONE
19-2047 TPX 
Red Bud
PANTONE
19-1850 TPX 
Beaujolais
PANTONE
18-2027 TPX 
Anemone
PANTONE
19-2033 TPX 
Beet Red
PANTONE
19-2030 TPX 
Red Plum
PANTONE
19-2025 TPX 
Rhododendron
PANTONE
19-2024 TPX 
Barely Pink
PANTONE
12-2906 TPX 
Blushing Bride
PANTONE
12-1310 TPX 
Cradle Pink
PANTONE
12-2905 TPX 
Pale Lilac
PANTONE
13-2803 TPX 
Chalk Pink
PANTONE
13-1904 TPX 
Light Lilac
PANTONE
12-2903 TPX 
Pink Nectar
PANTONE
14-2305 TPX 
Heavenly Pink
PANTONE
12-1305 TPX 
Potpourri
PANTONE
13-2004 TPX 
Crystal Pink
PANTONE
12-1605 TPX 
Pink Dogwood
PANTONE
12-1706 TPX 
Crystal Rose
PANTONE
12-1708 TPX 
Strawberry Cream
PANTONE
13-2005 TPX 
Gossamer Pink
PANTONE
13-1513 TPX 
Rose Shadow
PANTONE
13-1906 TPX 
Orchid Pink
PANTONE
13-2010 TPX 
Almond Blossom
PANTONE
13-2006 TPX 
Coral Blush
PANTONE
14-1909 TPX 
Candy Pink
PANTONE
14-1911 TPX 
Peony
PANTONE
15-1816 TPX 
Sea Pink
PANTONE
15-1912 TPX 
Cashmere Rose
PANTONE
16-2215 TPX 
Wild Rose
PANTONE
16-1715 TPX 
Orchid Smoke
PANTONE
15-2210 TPX 
Polignac
PANTONE
16-1712 TPX 
Lilas
PANTONE
16-1708 TPX 
Mauve Orchid
PANTONE
16-2111 TPX 
Orchid Haze
PANTONE
16-2107 TPX 
Parfait Pink
PANTONE
13-2804 TPX 
Pink Mist
PANTONE
13-2805 TPX 
Cameo Pink
PANTONE
14-2307 TPX 
Sweet Lilac
PANTONE
14-2808 TPX 
Pink Lavender
PANTONE
14-3207 TPX 
Pastel Lavender
PANTONE
14-3209 TPX 
Orchid
PANTONE
15-3214 TPX 
Lilac Chiffon
PANTONE
15-2913 TPX 
Moonlite Mauve
PANTONE
16-2614 TPX 
Cyclamen
PANTONE
16-3118 TPX 
Opera Mauve
PANTONE
16-3116 TPX 
Crocus
PANTONE
16-3115 TPX 
Mulberry
PANTONE
17-3014 TPX 
Striking Purple
PANTONE
18-3025 TPX 
Violet
PANTONE
16-3320 TPX 
Iris Orchid
PANTONE
17-3323 TPX 
Radiant Orchid
PANTONE
18-3224 TPX 
Spring Crocus
PANTONE
17-3020 TPX 
Meadow Mauve
PANTONE
18-3230 TPX 
Amethyst
PANTONE
18-3015 TPX 
Magenta Purple
PANTONE
19-2428 TPX 
Rosebud
PANTONE
17-3023 TPX 
Purple Orchid
PANTONE
18-3027 TPX 
Festival Fuchsia
PANTONE
19-2434 TPX 
Baton Rouge
PANTONE
18-2527 TPX 
Boysenberry
PANTONE
19-2431 TPX 
Raspberry Radiance
PANTONE
19-2432 TPX 
Purple Potion
PANTONE
19-2430 TPX 
Dahlia Mauve
PANTONE
17-2617 TPX 
Vivid Viola
PANTONE
18-3339 TPX 
Wild Aster
PANTONE
19-2630 TPX 
Deep Orchid
PANTONE
18-3022 TPX 
Clover
PANTONE
18-2320 TPX 
Purple Wine
PANTONE
18-2929 TPX 
Hollyhock
PANTONE
19-2924 TPX 
Hyacinth Violet
PANTONE
18-3331 TPX 
Dahlia
PANTONE
18-3324 TPX 
Sparkling Grape
PANTONE
19-3336 TPX 
Byzantium
PANTONE
19-3138 TPX 
Phlox
PANTONE
19-2820 TPX 
Grape Juice
PANTONE
19-3230 TPX 
Gloxinia
PANTONE
19-3022 TPX 
Crystal Gray
PANTONE
13-3801 TPX 
Mushroom
PANTONE
14-1305 TPX 
Shadow Gray
PANTONE
16-1509 TPX 
Sphinx
PANTONE
16-1703 TPX 
Bark
PANTONE
16-1506 TPX 
Fawn
PANTONE
16-1510 TPX 
Adobe Rose
PANTONE
16-1508 TPX 
Pale Mauve
PANTONE
15-1607 TPX 
Woodrose
PANTONE
16-1806 TPX 
Deauville Mauve
PANTONE
16-1707 TPX 
Twilight Mauve
PANTONE
18-1807 TPX 
Rose Taupe
PANTONE
18-1612 TPX 
Rose Brown
PANTONE
18-1512 TPX 
Roan Rouge
PANTONE
18-1616 TPX 
Antler
PANTONE
17-1510 TPX 
Peppercorn
PANTONE
18-1409 TPX 
Raisin
PANTONE
19-1606 TPX 
Huckleberry
PANTONE
19-1620 TPX 
Catawba Grape
PANTONE
19-1621 TPX 
Puce
PANTONE
19-1518 TPX 
Fudge
PANTONE
19-1619 TPX 
Mahogany Rose
PANTONE
15-1511 TPX 
Burlwood
PANTONE
17-1516 TPX 
Marron
PANTONE
18-1415 TPX 
Decadent Chocolate
PANTONE
19-1625 TPX 
Red Mahogany
PANTONE
19-1521 TPX 
Vineyard Wine
PANTONE
19-1623 TPX 
Winetasting
PANTONE
19-2118 TPX 
Port
PANTONE
19-1525 TPX 
Chocolate Truffle
PANTONE
19-1526 TPX 
Burgundy
PANTONE
19-1617 TPX 
Zinfandel
PANTONE
19-1522 TPX 
Windsor Wine
PANTONE
19-1528 TPX 
Port Royale
PANTONE
19-1627 TPX 
Fig
PANTONE
19-1718 TPX 
Violet Ice
PANTONE
15-2706 TPX 
Burnished Lilac
PANTONE
15-1905 TPX 
Keepsake Lilac
PANTONE
15-2705 TPX 
Mauve Shadows
PANTONE
16-3205 TPX 
Dawn Pink
PANTONE
15-2205 TPX 
Fragrant Lilac
PANTONE
14-3204 TPX 
Mauve Mist
PANTONE
15-3207 TPX 
Heather Rose
PANTONE
17-1608 TPX 
Red Violet
PANTONE
17-1818 TPX 
Mellow Mauve
PANTONE
17-1612 TPX 
Bordeaux
PANTONE
17-1710 TPX 
Violet Quartz
PANTONE
18-1720 TPX 
Damson
PANTONE
18-1716 TPX 
Amaranth
PANTONE
19-2410 TPX 
Zephyr
PANTONE
15-1906 TPX 
Dusky Orchid
PANTONE
17-1610 TPX 
Grape Shake
PANTONE
18-2109 TPX 
Wistful Mauve
PANTONE
17-1511 TPX 
Tulipwood
PANTONE
18-1709 TPX 
Grape Nectar
PANTONE
18-1710 TPX 
Argyle Purple
PANTONE
18-3011 TPX 
Nostalgia Rose
PANTONE
17-1512 TPX 
Deco Rose
PANTONE
17-1614 TPX 
Renaissance Rose
PANTONE
18-1613 TPX 
Nocturne
PANTONE
18-1614 TPX 
Crushed Berry
PANTONE
18-1418 TPX 
Crushed Violets
PANTONE
19-2312 TPX 
Mauve Wine
PANTONE
19-1716 TPX 
Plum Wine
PANTONE
18-1411 TPX 
Eggplant
PANTONE
19-2311 TPX 
Prune
PANTONE
19-2014 TPX 
Prune Purple
PANTONE
19-1608 TPX 
Grape Wine
PANTONE
19-2315 TPX 
Italian Plum
PANTONE
19-2514 TPX 
Potent Purple
PANTONE
19-2520 TPX 
Lavender Herb
PANTONE
16-3310 TPX 
Lavender Mist
PANTONE
16-3307 TPX 
Valerian
PANTONE
17-3410 TPX 
Very Grape
PANTONE
18-3220 TPX 
Grapeade
PANTONE
18-3211 TPX 
Purple Gumdrop
PANTONE
18-3012 TPX 
Berry Conserve
PANTONE
18-3013 TPX 
Chinese Violet
PANTONE
18-3418 TPX 
Crushed Grape
PANTONE
18-3522 TPX 
Concord Grape
PANTONE
18-3218 TPX 
Sunset Purple
PANTONE
19-3424 TPX 
Wood Violet
PANTONE
19-3325 TPX 
Purple Passion
PANTONE
19-3223 TPX 
Dark Purple
PANTONE
19-2524 TPX 
Grape Jam
PANTONE
18-3415 TPX 
Deep Purple
PANTONE
19-3323 TPX 
Wineberry
PANTONE
19-2814 TPX 
Grape Royale
PANTONE
19-3518 TPX 
Plum Purple
PANTONE
19-3218 TPX 
Hortensia
PANTONE
19-2009 TPX 
Blackberry Wine
PANTONE
19-2816 TPX 
Navy Cosmos
PANTONE
19-3714 TPX 
Indigo
PANTONE
19-3215 TPX 
Purple Pennant
PANTONE
19-3519 TPX 
Plum Perfect
PANTONE
19-3316 TPX 
Sweet Grape
PANTONE
19-3619 TPX 
Shadow Purple
PANTONE
19-3217 TPX 
Blackberry Cordial
PANTONE
19-3520 TPX 
Purple Reign
PANTONE
19-3620 TPX 
Mulberry Purple
PANTONE
19-3722 TPX 
Gothic Grape
PANTONE
19-3720 TPX 
Grape
PANTONE
19-3728 TPX 
Mysterioso
PANTONE
19-3617 TPX 
Purple Velvet
PANTONE
19-3725 TPX 
Nightshade
PANTONE
19-3712 TPX 
Orchid Tint
PANTONE
13-3802 TPX 
Lilac Ash
PANTONE
13-3803 TPX 
Gray Lilac
PANTONE
13-3804 TPX 
Hushed Violet
PANTONE
14-3803 TPX 
Cloud Gray
PANTONE
15-3802 TPX 
Quail
PANTONE
17-1505 TPX 
Nirvana
PANTONE
17-3808 TPX 
Orchid Hush
PANTONE
13-3805 TPX 
Iris
PANTONE
14-3805 TPX 
Sea Fog
PANTONE
16-3304 TPX 
Elderberry
PANTONE
17-1605 TPX 
Black Plum
PANTONE
18-1706 TPX 
Flint
PANTONE
18-1405 TPX 
Sassafras
PANTONE
19-1624 TPX 
Evening Haze
PANTONE
14-3904 TPX 
Thistle
PANTONE
14-3907 TPX 
Lavender Gray
PANTONE
17-3910 TPX 
Minimal Gray
PANTONE
17-3906 TPX 
Purple Ash
PANTONE
17-3810 TPX 
Gray Ridge
PANTONE
18-3710 TPX 
Purple Sage
PANTONE
18-3712 TPX 
Heirloom Lilac
PANTONE
16-3812 TPX 
Wisteria
PANTONE
16-3810 TPX 
Dusk
PANTONE
17-3812 TPX 
Daybreak
PANTONE
17-3817 TPX 
Cadet
PANTONE
18-3812 TPX 
Mulled Grape
PANTONE
18-3714 TPX 
Purple Plumeria
PANTONE
19-3716 TPX 
Lilac Marble
PANTONE
14-3903 TPX 
Ashes of Roses
PANTONE
15-0703 TPX 
Gull Gray
PANTONE
16-3803 TPX 
Zinc
PANTONE
17-2601 TPX 
Gull
PANTONE
17-3802 TPX 
Shark
PANTONE
18-1703 TPX 
Sparrow
PANTONE
18-1404 TPX 
Orchid Ice
PANTONE
13-3406 TPX 
Lilac Snow
PANTONE
13-3405 TPX 
Winsome Orchid
PANTONE
14-3206 TPX 
Fair Orchid
PANTONE
15-3508 TPX 
Lavender Frost
PANTONE
15-3507 TPX 
Orchid Petal
PANTONE
14-3710 TPX 
Pastel Lilac
PANTONE
14-3812 TPX 
Orchid Bloom
PANTONE
14-3612 TPX 
Orchid Bouquet
PANTONE
15-3412 TPX 
Lupine
PANTONE
16-3521 TPX 
Violet Tulle
PANTONE
16-3416 TPX 
Sheer Lilac
PANTONE
16-3617 TPX 
African Violet
PANTONE
16-3520 TPX 
Dusty Lavender
PANTONE
17-3313 TPX 
Paisley Purple
PANTONE
17-3730 TPX 
Hyacinth
PANTONE
17-3619 TPX 
Amethyst Orchid
PANTONE
17-3628 TPX 
Dewberry
PANTONE
18-3533 TPX 
Purple Heart
PANTONE
18-3520 TPX 
Meadow Violet
PANTONE
19-3526 TPX 
Royal Purple
PANTONE
19-3642 TPX 
Deep Lavender
PANTONE
18-3633 TPX 
Royal Lilac
PANTONE
18-3531 TPX 
Pansy
PANTONE
19-3542 TPX 
Bright Violet
PANTONE
19-3438 TPX 
Amaranth Purple
PANTONE
19-3536 TPX 
Purple Magic
PANTONE
19-3540 TPX 
Plum
PANTONE
19-3220 TPX 
Imperial Palace
PANTONE
18-3615 TPX 
Patrician Purple
PANTONE
18-3518 TPX 
Loganberry
PANTONE
19-3622 TPX 
Majesty
PANTONE
19-3514 TPX 
Imperial Purple
PANTONE
19-3528 TPX 
Crown Jewel
PANTONE
19-3640 TPX 
Parachute Purple
PANTONE
19-3731 TPX 
Lavender Fog
PANTONE
13-3820 TPX 
Lavendula
PANTONE
15-3620 TPX 
Lavender
PANTONE
15-3817 TPX 
Bougainvillea
PANTONE
17-3725 TPX 
Violet Tulip
PANTONE
16-3823 TPX 
Chalk Violet
PANTONE
17-3615 TPX 
Purple Haze
PANTONE
18-3718 TPX 
Smoky Grape
PANTONE
16-3110 TPX 
Regal Orchid
PANTONE
16-3525 TPX 
Viola
PANTONE
16-3815 TPX 
Orchid Mist
PANTONE
17-3612 TPX 
Grape Compote
PANTONE
18-3513 TPX 
Montana Grape
PANTONE
18-3715 TPX 
Vintage Violet
PANTONE
18-3410 TPX 
Aster Purple
PANTONE
17-3826 TPX 
Dahlia Purple
PANTONE
17-3834 TPX 
Passion Flower
PANTONE
18-3737 TPX 
Ultra Violet
PANTONE
18-3838 TPX 
Prism Violet
PANTONE
19-3748 TPX 
Heliotrope
PANTONE
19-3737 TPX 
Petunia
PANTONE
19-3632 TPX 
Corsican Blue
PANTONE
18-3828 TPX 
Veronica
PANTONE
18-3834 TPX 
Blue Iris
PANTONE
18-3943 TPX 
Purple Opulence
PANTONE
18-3840 TPX 
Gentian Violet
PANTONE
19-3730 TPX 
Liberty
PANTONE
19-3850 TPX 
Deep Blue
PANTONE
19-3847 TPX 
Bleached Denim
PANTONE
18-3930 TPX 
Heron
PANTONE
18-3817 TPX 
Skipper Blue
PANTONE
19-3936 TPX 
Navy Blue
PANTONE
19-3832 TPX 
Deep Wisteria
PANTONE
19-3842 TPX 
Blue Ribbon
PANTONE
19-3839 TPX 
Astral Aura
PANTONE
19-3830 TPX 
Lilac Hint
PANTONE
13-4105 TPX 
Misty Lilac
PANTONE
15-3807 TPX 
Lavender Blue
PANTONE
14-3905 TPX 
Purple Heather
PANTONE
14-3911 TPX 
Cosmic Sky
PANTONE
15-3909 TPX 
Languid Lavender
PANTONE
15-3910 TPX 
Dapple Gray
PANTONE
16-3907 TPX 
Sweet Lavender
PANTONE
16-3931 TPX 
Easter Egg
PANTONE
16-3925 TPX 
Jacaranda
PANTONE
17-3930 TPX 
Deep Periwinkle
PANTONE
17-3932 TPX 
Dusted Peri
PANTONE
18-3833 TPX 
Violet Storm
PANTONE
18-3944 TPX 
Baja Blue
PANTONE
18-3946 TPX 
Thistle Down
PANTONE
16-3930 TPX 
Persian Violet
PANTONE
17-3925 TPX 
Twilight Purple
PANTONE
18-3820 TPX 
Orient Blue
PANTONE
19-3947 TPX 
Clematis Blue
PANTONE
19-3951 TPX 
Royal Blue
PANTONE
19-3955 TPX 
Spectrum Blue
PANTONE
18-3963 TPX 
Lavender Violet
PANTONE
17-3924 TPX 
Blue Ice
PANTONE
17-3922 TPX 
Velvet Morning
PANTONE
18-3927 TPX 
Marlin
PANTONE
18-3932 TPX 
Blueprint
PANTONE
19-3939 TPX 
Blue Depths
PANTONE
19-3940 TPX 
Medieval Blue
PANTONE
19-3933 TPX 
Lavender Aura
PANTONE
16-3911 TPX 
Stonewash
PANTONE
17-3917 TPX 
Nightshadow Blue
PANTONE
19-3919 TPX 
Blue Indigo
PANTONE
19-3928 TPX 
Graystone
PANTONE
19-3915 TPX 
Crown Blue
PANTONE
19-3926 TPX 
Deep Cobalt
PANTONE
19-3935 TPX 
Arctic Ice
PANTONE
13-4110 TPX 
Gray Dawn
PANTONE
14-4106 TPX 
Heather
PANTONE
14-4110 TPX 
Eventide
PANTONE
16-3919 TPX 
Silver Lake Blue
PANTONE
17-4030 TPX 
Blue Bonnet
PANTONE
17-3936 TPX 
Blue Yonder
PANTONE
18-3937 TPX 
Lavender Lustre
PANTONE
16-3920 TPX 
Purple Impression
PANTONE
17-3919 TPX 
Grapemist
PANTONE
16-3929 TPX 
Vista Blue
PANTONE
15-3930 TPX 
Cornflower Blue
PANTONE
16-4031 TPX 
Persian Jewel
PANTONE
17-3934 TPX 
Wedgewood
PANTONE
18-3935 TPX 
Skyway
PANTONE
14-4112 TPX 
Cashmere Blue
PANTONE
14-4115 TPX 
Blue Bell
PANTONE
14-4121 TPX 
Placid Blue
PANTONE
15-3920 TPX 
Della Robbia Blue
PANTONE
16-4020 TPX 
Provence
PANTONE
16-4032 TPX 
Ultramarine
PANTONE
17-4037 TPX 
Allure
PANTONE
16-4021 TPX 
Colony Blue
PANTONE
17-3923 TPX 
Moonlight Blue
PANTONE
18-4027 TPX 
Dutch Blue
PANTONE
18-3928 TPX 
Delft
PANTONE
19-4039 TPX 
Limoges
PANTONE
19-4044 TPX 
Estate Blue
PANTONE
19-4027 TPX 
Infinity
PANTONE
17-4015 TPX 
Bijou Blue
PANTONE
18-3921 TPX 
Coastal Fjord
PANTONE
18-3920 TPX 
True Navy
PANTONE
19-4030 TPX 
Ensign Blue
PANTONE
19-4026 TPX 
Dark Denim
PANTONE
19-4118 TPX 
Insignia Blue
PANTONE
19-4028 TPX 
Air Blue
PANTONE
15-4319 TPX 
Heritage Blue
PANTONE
16-4127 TPX 
Ethereal Blue
PANTONE
15-4323 TPX 
Bonnie Blue
PANTONE
16-4134 TPX 
Cendre Blue
PANTONE
17-4131 TPX 
Parisian Blue
PANTONE
18-4036 TPX 
Faience
PANTONE
18-4232 TPX 
Alaskan Blue
PANTONE
15-4225 TPX 
Little Boy Blue
PANTONE
16-4132 TPX 
Azure Blue
PANTONE
17-4139 TPX 
Riviera
PANTONE
17-4027 TPX 
Federal Blue
PANTONE
18-4029 TPX 
Star Sapphire
PANTONE
18-4041 TPX 
Bright Cobalt
PANTONE
19-4037 TPX 
Dusk Blue
PANTONE
16-4120 TPX 
Regatta
PANTONE
18-4039 TPX 
Palace Blue
PANTONE
18-4043 TPX 
Strong Blue
PANTONE
18-4051 TPX 
Turkish Sea
PANTONE
19-4053 TPX 
Olympian Blue
PANTONE
19-4056 TPX 
Classic Blue
PANTONE
19-4052 TPX 
Marina
PANTONE
17-4041 TPX 
Campanula
PANTONE
18-4141 TPX 
Daphne
PANTONE
18-4045 TPX 
Victoria Blue
PANTONE
18-4148 TPX 
Snorkel Blue
PANTONE
19-4049 TPX 
Nautical Blue
PANTONE
19-4050 TPX 
Princess Blue
PANTONE
19-4150 TPX 
Dazzling Blue
PANTONE
18-3949 TPX 
Amparo Blue
PANTONE
18-3945 TPX 
Deep Ultramarine
PANTONE
19-3950 TPX 
Surf the Web
PANTONE
19-3952 TPX 
Mazarine Blue
PANTONE
19-3864 TPX 
True Blue
PANTONE
19-4057 TPX 
Twilight Blue
PANTONE
19-3938 TPX 
Kentucky Blue
PANTONE
15-3915 TPX 
Cerulean
PANTONE
15-4020 TPX 
Powder Blue
PANTONE
14-4214 TPX 
Forever Blue
PANTONE
16-4019 TPX 
Tempest
PANTONE
17-3915 TPX 
Country Blue
PANTONE
17-3918 TPX 
English Manor
PANTONE
17-3920 TPX 
Illusion Blue
PANTONE
13-4103 TPX 
Ballad Blue
PANTONE
13-4304 TPX 
Baby Blue
PANTONE
13-4308 TPX 
Celestial Blue
PANTONE
14-4210 TPX 
Blue Fog
PANTONE
15-4008 TPX 
Flint Stone
PANTONE
18-3916 TPX 
Folkstone Gray
PANTONE
18-3910 TPX 
Pearl Blue
PANTONE
14-4206 TPX 
Monument
PANTONE
17-4405 TPX 
Dark Slate
PANTONE
19-4220 TPX 
Midnight Navy
PANTONE
19-4110 TPX 
Total Eclipse
PANTONE
19-4010 TPX 
Blue Graphite
PANTONE
19-4015 TPX 
Dark Navy
PANTONE
19-4013 TPX 
Ice Flow
PANTONE
13-4404 TPX 
Quarry
PANTONE
15-4305 TPX 
Griffin
PANTONE
17-5102 TPX 
Dark Shadow
PANTONE
19-3906 TPX 
Ombre Blue
PANTONE
19-4014 TPX 
India Ink
PANTONE
19-4019 TPX 
Ebony
PANTONE
19-4104 TPX 
Patriot Blue
PANTONE
19-3925 TPX 
Eclipse
PANTONE
19-3810 TPX 
Mood Indigo
PANTONE
19-4025 TPX 
Peacoat
PANTONE
19-3920 TPX 
Black Iris
PANTONE
19-3921 TPX 
Dress Blues
PANTONE
19-4024 TPX 
Blue Nights
PANTONE
19-4023 TPX 
Angel Falls
PANTONE
15-4105 TPX 
Dream Blue
PANTONE
15-4005 TPX 
Ashley Blue
PANTONE
16-4013 TPX 
Dusty Blue
PANTONE
16-4010 TPX 
Indian Teal
PANTONE
19-4227 TPX 
Stargazer
PANTONE
19-4316 TPX 
Orion Blue
PANTONE
19-4229 TPX 
Forget-Me-Not
PANTONE
15-4312 TPX 
Faded Denim
PANTONE
17-4021 TPX 
Blue Shadow
PANTONE
17-4020 TPX 
Coronet Blue
PANTONE
18-3922 TPX 
Captain's Blue
PANTONE
18-4020 TPX 
Copen Blue
PANTONE
18-4025 TPX 
China Blue
PANTONE
18-3918 TPX 
Adriatic Blue
PANTONE
17-4320 TPX 
Provincial Blue
PANTONE
18-4220 TPX 
Niagara
PANTONE
17-4123 TPX 
Blue Heaven
PANTONE
17-4023 TPX 
Stellar
PANTONE
18-4026 TPX 
Real Teal
PANTONE
18-4018 TPX 
Majolica Blue
PANTONE
19-4125 TPX 
Starlight Blue
PANTONE
12-4609 TPX 
Winter Sky
PANTONE
14-4307 TPX 
Stratosphere
PANTONE
14-4508 TPX 
Sterling Blue
PANTONE
15-4309 TPX 
Arona
PANTONE
16-4109 TPX 
Citadel
PANTONE
17-4111 TPX 
Blue Mirage
PANTONE
18-4215 TPX 
Cloud Blue
PANTONE
14-4306 TPX 
Ether
PANTONE
14-4506 TPX 
Cameo Blue
PANTONE
16-4414 TPX 
Stone Blue
PANTONE
16-4114 TPX 
Tourmaline
PANTONE
16-4411 TPX 
Smoke Blue
PANTONE
17-4412 TPX 
Bluestone
PANTONE
18-4217 TPX 
Aquamarine
PANTONE
14-4313 TPX 
Sky Blue
PANTONE
14-4318 TPX 
Milky Blue
PANTONE
15-4415 TPX 
Blue Grotto
PANTONE
15-4421 TPX 
Norse Blue
PANTONE
15-4427 TPX 
Aquarius
PANTONE
16-4530 TPX 
Maui Blue
PANTONE
16-4525 TPX 
Blue Mist
PANTONE
16-4421 TPX 
River Blue
PANTONE
15-4720 TPX 
Cyan Blue
PANTONE
16-4529 TPX 
Horizon Blue
PANTONE
16-4427 TPX 
Blue Moon
PANTONE
17-4328 TPX 
Bluejay
PANTONE
17-4427 TPX 
Mediterranian Blue
PANTONE
18-4334 TPX 
Bachelor Button
PANTONE
14-4522 TPX 
Blue Atoll
PANTONE
16-4535 TPX 
Vivid Blue
PANTONE
17-4432 TPX 
Hawaiian Ocean
PANTONE
17-4540 TPX 
Blue Danube
PANTONE
17-4440 TPX 
Blue Jewel
PANTONE
18-4535 TPX 
Methyl Blue
PANTONE
18-4537 TPX 
Malibu Blue
PANTONE
17-4435 TPX 
Blithe
PANTONE
17-4336 TPX 
Swedish Blue
PANTONE
18-4330 TPX 
Dresden Blue
PANTONE
17-4433 TPX 
Diva Blue
PANTONE
17-4247 TPX 
Blue Aster
PANTONE
18-4252 TPX 
Cloisonné
PANTONE
18-4440 TPX 
French Blue
PANTONE
18-4140 TPX 
Brilliant Blue
PANTONE
18-4247 TPX 
Directoire Blue
PANTONE
18-4244 TPX 
Skydiver
PANTONE
19-4151 TPX 
Imperial Blue
PANTONE
19-4245 TPX 
Deep Water
PANTONE
18-4032 TPX 
Dark Blue
PANTONE
19-4035 TPX 
Pastel Blue
PANTONE
12-4607 TPX 
Clearwater
PANTONE
12-4608 TPX 
Blue Glow
PANTONE
13-4409 TPX 
Plume
PANTONE
13-4809 TPX 
Porcelain Blue
PANTONE
14-4512 TPX 
Crystal Blue
PANTONE
13-4411 TPX 
Petit four
PANTONE
14-4516 TPX 
Wan Blue
PANTONE
12-4805 TPX 
Whispering Blue
PANTONE
12-4610 TPX 
Skylight
PANTONE
12-4604 TPX 
Aquatic
PANTONE
14-4510 TPX 
Marine Blue
PANTONE
15-4712 TPX 
Reef Waters
PANTONE
16-4612 TPX 
Arctic
PANTONE
17-4911 TPX 
Chalk Blue
PANTONE
12-4806 TPX 
Pale Blue
PANTONE
13-4804 TPX 
Misty Blue
PANTONE
13-4405 TPX 
Sky Gray
PANTONE
14-4504 TPX 
Surf Spray
PANTONE
14-4807 TPX 
Gray Mist
PANTONE
15-4706 TPX 
Aquifer
PANTONE
15-5207 TPX 
Blue Glass
PANTONE
12-5206 TPX 
Icy Morn
PANTONE
13-5306 TPX 
Canal Blue
PANTONE
14-4810 TPX 
Pastel Turquoise
PANTONE
13-5309 TPX 
Aqua Haze
PANTONE
15-5209 TPX 
Aqua Sea
PANTONE
15-4715 TPX 
Meadowbrook
PANTONE
16-5121 TPX 
Glacier
PANTONE
12-5505 TPX 
Fair Aqua
PANTONE
12-5409 TPX 
Soothing Sea
PANTONE
12-5209 TPX 
Bleached Aqua
PANTONE
12-5410 TPX 
Blue Light
PANTONE
13-4909 TPX 
Blue Tint
PANTONE
13-4910 TPX 
Aqua Sky
PANTONE
14-4811 TPX 
Morning Mist
PANTONE
12-5204 TPX 
Harbor Gray
PANTONE
14-4908 TPX 
Eggshell Blue
PANTONE
14-4809 TPX 
Dusty Turquoise
PANTONE
16-5114 TPX 
Porcelain
PANTONE
16-4719 TPX 
Brittany Blue
PANTONE
18-5610 TPX 
Hydro
PANTONE
18-4718 TPX 
Blue Haze
PANTONE
15-4707 TPX 
Nile Blue
PANTONE
15-5210 TPX 
Mineral Blue
PANTONE
16-4712 TPX 
Bristol Blue
PANTONE
17-4818 TPX 
Teal
PANTONE
17-4919 TPX 
Blue Spruce
PANTONE
18-5308 TPX 
Sagebrush Green
PANTONE
18-5612 TPX 
Green Milieu
PANTONE
16-5806 TPX 
Jadeite
PANTONE
16-5304 TPX 
Blue Surf
PANTONE
16-5106 TPX 
Oil Blue
PANTONE
17-5111 TPX 
Trellis
PANTONE
17-5110 TPX 
North Atlantic
PANTONE
18-4612 TPX 
Sea Pine
PANTONE
18-5112 TPX 
Slate
PANTONE
16-4408 TPX 
Silver Blue
PANTONE
16-4706 TPX 
Abyss
PANTONE
16-4404 TPX 
Lead
PANTONE
17-4408 TPX 
Stormy Sea
PANTONE
18-4711 TPX 
Trooper
PANTONE
18-4510 TPX 
Goblin Blue
PANTONE
18-4011 TPX 
Slate Gray
PANTONE
16-5804 TPX 
Chinois Green
PANTONE
17-5107 TPX 
Dark Forest
PANTONE
18-5611 TPX 
Balsam Green
PANTONE
18-5606 TPX 
Beetle
PANTONE
19-0312 TPX 
Urban Chic
PANTONE
19-5004 TPX 
Darkest Spruce
PANTONE
19-5212 TPX 
Mallard Blue
PANTONE
19-4318 TPX 
Celestial
PANTONE
18-4530 TPX 
Saxony Blue
PANTONE
18-4225 TPX 
Lyons Blue
PANTONE
19-4340 TPX 
Ink Blue
PANTONE
19-4234 TPX 
Corsair
PANTONE
19-4329 TPX 
Legion Blue
PANTONE
19-4324 TPX 
Aegean Blue
PANTONE
18-4320 TPX 
Bluesteel
PANTONE
18-4222 TPX 
Blue Ashes
PANTONE
18-4023 TPX 
Midnight
PANTONE
19-4127 TPX 
Blue Sapphire
PANTONE
18-4231 TPX 
Seaport
PANTONE
19-4342 TPX 
Moroccan Blue
PANTONE
19-4241 TPX 
Ocean Depths
PANTONE
19-4535 TPX 
Blue Coral
PANTONE
19-4526 TPX 
Dragonfly
PANTONE
19-4826 TPX 
Pacific
PANTONE
19-4916 TPX 
Balsam
PANTONE
19-4820 TPX 
Mediterranea
PANTONE
19-4517 TPX 
Atlantic Deep
PANTONE
19-4726 TPX 
Aqua
PANTONE
15-4717 TPX 
Stillwater
PANTONE
16-4610 TPX 
Delphinium Blue
PANTONE
16-4519 TPX 
Larkspur
PANTONE
17-4421 TPX 
Storm Blue
PANTONE
17-4716 TPX 
Tapestry
PANTONE
18-4417 TPX 
Colonial Blue
PANTONE
18-4522 TPX 
Peacock Blue
PANTONE
16-4728 TPX 
Capri Breeze
PANTONE
17-4735 TPX 
Algiers Blue
PANTONE
17-4728 TPX 
Caneel Bay
PANTONE
17-4730 TPX 
Caribbean Sea
PANTONE
18-4525 TPX 
Mosaic Blue
PANTONE
18-4528 TPX 
Turkish Tile
PANTONE
18-4432 TPX 
Angel Blue
PANTONE
14-4814 TPX 
Blue Radiance
PANTONE
14-4816 TPX 
Capri
PANTONE
15-4722 TPX 
Blue Curacao
PANTONE
15-4825 TPX 
Scuba Blue
PANTONE
16-4725 TPX 
Bluebird
PANTONE
16-4834 TPX 
Enamel Blue
PANTONE
18-4733 TPX 
Pool Blue
PANTONE
15-5218 TPX 
Blue Turquoise
PANTONE
15-5217 TPX 
Baltic
PANTONE
16-5123 TPX 
Lake Blue
PANTONE
17-4928 TPX 
Tile Blue
PANTONE
18-4735 TPX 
Pagoda Blue
PANTONE
17-4724 TPX 
Biscay Bay
PANTONE
18-4726 TPX 
Aruba Blue
PANTONE
13-5313 TPX 
Ceramic
PANTONE
16-5127 TPX 
Viridian Green
PANTONE
17-5126 TPX 
Tropical Green
PANTONE
18-4930 TPX 
Navigate
PANTONE
17-5025 TPX 
Deep Peacock Blue
PANTONE
17-5029 TPX 
Lapis
PANTONE
17-5034 TPX 
Turquoise
PANTONE
15-5519 TPX 
Waterfall
PANTONE
15-5516 TPX 
Lagoon
PANTONE
16-5418 TPX 
Bright Aqua
PANTONE
16-5422 TPX 
Porcelain Green
PANTONE
17-5421 TPX 
Blue Grass
PANTONE
18-5128 TPX 
Fanfare
PANTONE
18-4936 TPX 
Atlantis
PANTONE
15-5425 TPX 
Pool Green
PANTONE
16-5425 TPX 
Dynasty Green
PANTONE
17-5330 TPX 
Spectra Green
PANTONE
17-5335 TPX 
Columbia
PANTONE
17-5130 TPX 
Teal Blue
PANTONE
17-5024 TPX 
Parasailing
PANTONE
18-5020 TPX 
Wasabi
PANTONE
16-5109 TPX 
Beryl Green
PANTONE
16-5515 TPX 
Deep Sea
PANTONE
17-5513 TPX 
Bottle Green
PANTONE
17-5722 TPX 
Galapagos Green
PANTONE
18-5725 TPX 
Antique Green
PANTONE
18-5418 TPX 
Storm
PANTONE
19-5217 TPX 
Marine Green
PANTONE
16-5721 TPX 
Sea Green
PANTONE
16-5421 TPX 
Greenlake
PANTONE
17-5528 TPX 
Tidepool
PANTONE
18-5619 TPX 
Ivy
PANTONE
18-5620 TPX 
Cadmium Green
PANTONE
18-5424 TPX 
Alpine Green
PANTONE
18-5322 TPX 
Canton
PANTONE
16-5112 TPX 
Agate Green
PANTONE
16-5412 TPX 
Sea Blue
PANTONE
16-5119 TPX 
Latigo Bay
PANTONE
17-5122 TPX 
Green-Blue Slate
PANTONE
17-5117 TPX 
Bayou
PANTONE
18-5121 TPX 
North Sea
PANTONE
18-5115 TPX 
Deep Jungle
PANTONE
18-5618 TPX 
Everglade
PANTONE
19-5226 TPX 
Teal Green
PANTONE
19-4922 TPX 
Harbor Blue
PANTONE
18-4728 TPX 
Deep Lake
PANTONE
18-4834 TPX 
Shaded Spruce
PANTONE
19-4524 TPX 
Deep Teal
PANTONE
19-4914 TPX 
Silver Pine
PANTONE
18-5410 TPX 
Mallard Green
PANTONE
19-4818 TPX 
Bistro Green
PANTONE
19-5408 TPX 
Jasper
PANTONE
19-5413 TPX 
Bayberry
PANTONE
18-5315 TPX 
June Bug
PANTONE
19-5414 TPX 
Ponderosa Pine
PANTONE
19-5320 TPX 
Aqua Glass
PANTONE
12-5407 TPX 
Opal Blue
PANTONE
12-5406 TPX 
Dusty Aqua
PANTONE
12-5506 TPX 
Ocean Wave
PANTONE
14-5711 TPX 
Holiday
PANTONE
14-5413 TPX 
Cascade
PANTONE
14-5713 TPX 
Dusty Jade Green
PANTONE
15-5711 TPX 
Honeydew
PANTONE
12-5808 TPX 
Brook Green
PANTONE
13-6009 TPX 
Cabbage
PANTONE
13-5714 TPX 
Lucite Green
PANTONE
14-5714 TPX 
Opal
PANTONE
14-5718 TPX 
Biscay Green
PANTONE
15-5718 TPX 
Spearmint
PANTONE
15-5819 TPX 
Moonlight Jade
PANTONE
12-5408 TPX 
Bay
PANTONE
12-5507 TPX 
Yucca
PANTONE
13-5409 TPX 
Beach Glass
PANTONE
13-5412 TPX 
Ice Green
PANTONE
13-5414 TPX 
Cockatoo
PANTONE
14-5420 TPX 
Florida Keys
PANTONE
15-5416 TPX 
Bermuda
PANTONE
14-5416 TPX 
Electric Green
PANTONE
14-5721 TPX 
Aqua Green
PANTONE
15-5421 TPX 
Billiard
PANTONE
16-5427 TPX 
Arcadia
PANTONE
16-5533 TPX 
Alhambra
PANTONE
17-5430 TPX 
Deep Green
PANTONE
17-5633 TPX 
Mint Leaf
PANTONE
15-5728 TPX 
Peacock Green
PANTONE
16-5431 TPX 
Vivid Green
PANTONE
17-5638 TPX 
Emerald
PANTONE
17-5641 TPX 
Viridis
PANTONE
17-5734 TPX 
Shady Glade
PANTONE
18-5624 TPX 
Ultramarine Green
PANTONE
18-5338 TPX 
Silt Green
PANTONE
14-5706 TPX 
Frosty Green
PANTONE
15-5706 TPX 
Iceberg Green
PANTONE
16-5808 TPX 
Granite Green
PANTONE
16-5907 TPX 
Green Bay
PANTONE
16-5810 TPX 
Lily Pad
PANTONE
16-5807 TPX 
Laurel Wreath
PANTONE
17-6009 TPX 
Green Spruce
PANTONE
16-5820 TPX 
Comfrey
PANTONE
18-6216 TPX 
Dark Ivy
PANTONE
17-5912 TPX 
Foliage Green
PANTONE
18-6018 TPX 
Myrtle
PANTONE
18-6114 TPX 
Posy Green
PANTONE
18-5616 TPX 
Pineneedle
PANTONE
19-5920 TPX 
Sea Spray
PANTONE
17-6212 TPX 
Duck Green
PANTONE
18-6011 TPX 
Frosty Spruce
PANTONE
18-5622 TPX 
Fir
PANTONE
18-5621 TPX 
Evergreen
PANTONE
19-5420 TPX 
Hunter Green
PANTONE
19-5511 TPX 
Dark Green
PANTONE
19-5513 TPX 
Feldspar
PANTONE
16-5815 TPX 
Smoke Pine
PANTONE
18-5718 TPX 
Trekking Green
PANTONE
19-5411 TPX 
Garden Topiary
PANTONE
18-5913 TPX 
Jungle Green
PANTONE
19-5914 TPX 
Sycamore
PANTONE
19-5917 TPX 
Green Gables
PANTONE
19-4906 TPX 
Vetiver
PANTONE
17-0613 TPX 
Deep Lichen Green
PANTONE
18-0312 TPX 
Thyme
PANTONE
19-0309 TPX 
Kombu Green
PANTONE
19-0417 TPX 
Deep Forest
PANTONE
19-6110 TPX 
Forest Night
PANTONE
19-0414 TPX 
Rosin
PANTONE
19-0509 TPX 
Celadon
PANTONE
13-6108 TPX 
Pale Aqua
PANTONE
13-5305 TPX 
Smoke
PANTONE
14-4505 TPX 
Foggy Dew
PANTONE
13-4305 TPX 
Mercury
PANTONE
14-4502 TPX 
Mineral Gray
PANTONE
15-5704 TPX 
Aqua Gray
PANTONE
15-5205 TPX 
Fairest Jade
PANTONE
12-6206 TPX 
Water Lily
PANTONE
11-0304 TPX 
Canary Green
PANTONE
12-0108 TPX 
Almost Aqua
PANTONE
13-6006 TPX 
Green Tint
PANTONE
13-6106 TPX 
Sea Foam
PANTONE
14-6007 TPX 
Desert Sage
PANTONE
16-0110 TPX 
Whisper Green
PANTONE
12-5404 TPX 
Celadon Tint
PANTONE
13-6105 TPX 
Dewkist
PANTONE
13-0107 TPX 
Green Lily
PANTONE
13-6107 TPX 
Cameo Green
PANTONE
14-6312 TPX 
Seagrass
PANTONE
16-6008 TPX 
Shadow
PANTONE
17-6206 TPX 
Clearly Aqua
PANTONE
12-5504 TPX 
Misty Jade
PANTONE
13-6008 TPX 
Subtle Green
PANTONE
14-6008 TPX 
Aqua Foam
PANTONE
14-5707 TPX 
Gossamer Green
PANTONE
13-5907 TPX 
Lichen
PANTONE
15-5812 TPX 
Grayed Jade
PANTONE
14-6011 TPX 
Milky Green
PANTONE
12-6205 TPX 
Phantom Green
PANTONE
12-6208 TPX 
Mist Green
PANTONE
13-6110 TPX 
Bird's Egg Green
PANTONE
13-5911 TPX 
Bok Choy
PANTONE
13-6208 TPX 
Smoke Green
PANTONE
15-6315 TPX 
Malachite Green
PANTONE
16-5917 TPX 
Mistletoe
PANTONE
16-0220 TPX 
Basil
PANTONE
16-6216 TPX 
Mineral Green
PANTONE
16-6318 TPX 
Green Eyes
PANTONE
16-0224 TPX 
Turf Green
PANTONE
17-0119 TPX 
Watercress
PANTONE
17-0220 TPX 
Elm Green
PANTONE
18-0121 TPX 
Hedge Green
PANTONE
17-6323 TPX 
Loden Frost
PANTONE
17-0210 TPX 
Shale Green
PANTONE
16-6116 TPX 
Kashmir
PANTONE
17-6319 TPX 
Stone Green
PANTONE
17-0123 TPX 
English Ivy
PANTONE
18-0110 TPX 
Deep Grass Green
PANTONE
17-6219 TPX 
Piquant Green
PANTONE
17-0235 TPX 
Forest Green
PANTONE
17-0230 TPX 
Fluorite Green
PANTONE
17-0133 TPX 
Cactus
PANTONE
18-0130 TPX 
Garden Green
PANTONE
19-0230 TPX 
Artichoke Green
PANTONE
18-0125 TPX 
Willow Bough
PANTONE
18-0119 TPX 
Aspen Green
PANTONE
17-0215 TPX 
Medium Green
PANTONE
17-6229 TPX 
Juniper
PANTONE
18-6330 TPX 
Fairway
PANTONE
18-6320 TPX 
Vineyard Green
PANTONE
18-0117 TPX 
Dill
PANTONE
18-0108 TPX 
Greener Pastures
PANTONE
19-6311 TPX 
Four Leaf Clover
PANTONE
18-0420 TPX 
Bronze Green
PANTONE
18-0317 TPX 
Chive
PANTONE
19-0323 TPX 
Cypress
PANTONE
18-0322 TPX 
Black Forest
PANTONE
19-0315 TPX 
Rifle Green
PANTONE
19-0419 TPX 
Duffel Bag
PANTONE
19-0415 TPX 
Ambrosia
PANTONE
12-0109 TPX 
Spray
PANTONE
13-6007 TPX 
Pastel Green
PANTONE
13-0116 TPX 
Hemlock
PANTONE
15-6114 TPX 
Sprucestone
PANTONE
14-6316 TPX 
Meadow
PANTONE
14-6319 TPX 
Jadesheen
PANTONE
16-6324 TPX 
Green Ash
PANTONE
13-0117 TPX 
Greengage
PANTONE
14-0127 TPX 
Ming
PANTONE
15-6120 TPX 
Zephyr Green
PANTONE
14-6327 TPX 
Peapod
PANTONE
14-6324 TPX 
Light Grass Green
PANTONE
15-6322 TPX 
Absinthe Green
PANTONE
14-6329 TPX 
Neptune Green
PANTONE
14-6017 TPX 
Crème de Menthe
PANTONE
16-5919 TPX 
Winter Green
PANTONE
16-5924 TPX 
Gumdrop Green
PANTONE
16-5825 TPX 
Holly Green
PANTONE
16-5932 TPX 
Parakeet
PANTONE
17-5735 TPX 
Golf Green
PANTONE
18-5642 TPX 
Spring Bud
PANTONE
14-6330 TPX 
Katydid
PANTONE
16-6030 TPX 
Jade Cream
PANTONE
15-6123 TPX 
Ming Green
PANTONE
16-5930 TPX 
Greenbriar
PANTONE
16-6127 TPX 
Leprechaun
PANTONE
18-6022 TPX 
Pine Green
PANTONE
17-5923 TPX 
Blarney
PANTONE
16-5942 TPX 
Mint
PANTONE
16-5938 TPX 
Deep Mint
PANTONE
17-5937 TPX 
Simply Green
PANTONE
17-5936 TPX 
Pepper Green
PANTONE
18-5841 TPX 
Bosphorus
PANTONE
18-5633 TPX 
Verdant Green
PANTONE
19-6026 TPX 
Seacrest
PANTONE
13-0111 TPX 
Gleam
PANTONE
12-0317 TPX 
Nile Green
PANTONE
14-0121 TPX 
Quiet Green
PANTONE
15-6317 TPX 
Fair Green
PANTONE
15-6316 TPX 
Forest Shade
PANTONE
15-6423 TPX 
Jade Green
PANTONE
16-0228 TPX 
Patina Green
PANTONE
12-0225 TPX 
Pistachio Green
PANTONE
13-0221 TPX 
Arcadian Green
PANTONE
14-0123 TPX 
Grass Green
PANTONE
15-6437 TPX 
Bud Green
PANTONE
15-6442 TPX 
Green Tea
PANTONE
15-6428 TPX 
Tendril
PANTONE
16-0123 TPX 
Paradise Green
PANTONE
13-0220 TPX 
Lime Green
PANTONE
14-0452 TPX 
Jasmine Green
PANTONE
15-0545 TPX 
Green Flash
PANTONE
15-0146 TPX 
Classic Green
PANTONE
16-6340 TPX 
Online Lime
PANTONE
17-0145 TPX 
Treetop
PANTONE
18-0135 TPX 
Summer Green
PANTONE
14-0156 TPX 
Spring Bouquet
PANTONE
14-6340 TPX 
Island Green
PANTONE
16-6240 TPX 
Irish Green
PANTONE
15-6340 TPX 
Shamrock
PANTONE
15-6432 TPX 
Peppermint
PANTONE
16-6329 TPX 
Mint Green
PANTONE
17-6333 TPX 
Poison Green
PANTONE
16-6444 TPX 
Vibrant Green
PANTONE
16-6339 TPX 
Kelly Green
PANTONE
16-6138 TPX 
Bright Green
PANTONE
15-5534 TPX 
Fern Green
PANTONE
17-6153 TPX 
Jelly Bean
PANTONE
17-6030 TPX 
Amazon
PANTONE
18-6024 TPX 
Green Glow
PANTONE
13-0442 TPX 
Bright Lime Green
PANTONE
14-0244 TPX 
Greenery
PANTONE
15-0343 TPX 
Foliage
PANTONE
16-0237 TPX 
Peridot
PANTONE
17-0336 TPX 
Meadow Green
PANTONE
16-0233 TPX 
Woodbine
PANTONE
18-0538 TPX 
Jade Lime
PANTONE
14-0232 TPX 
Herbal Garden
PANTONE
15-0336 TPX 
Leaf Green
PANTONE
15-0332 TPX 
Parrot Green
PANTONE
15-0341 TPX 
Dark Citron
PANTONE
16-0435 TPX 
Macaw Green
PANTONE
16-0230 TPX 
Kiwi
PANTONE
16-0235 TPX 
Sharp Green
PANTONE
13-0535 TPX 
Daiquiri Green
PANTONE
12-0435 TPX 
Wild Lime
PANTONE
13-0540 TPX 
Linden Green
PANTONE
15-0533 TPX 
Bright Chartreuse
PANTONE
14-0445 TPX 
Tender Shoots
PANTONE
14-0446 TPX 
Lime Punch
PANTONE
13-0550 TPX 
Sunny Lime
PANTONE
12-0741 TPX 
Limeade
PANTONE
13-0645 TPX 
Sulphur Spring
PANTONE
13-0650 TPX 
Citronelle
PANTONE
15-0548 TPX 
Apple Green
PANTONE
15-0543 TPX 
Warm Olive
PANTONE
15-0646 TPX 
Antique Moss
PANTONE
16-0840 TPX 
Lime Cream
PANTONE
12-0312 TPX 
Shadow Lime
PANTONE
13-0319 TPX 
Lime Sherbet
PANTONE
13-0530 TPX 
Lettuce Green
PANTONE
13-0324 TPX 
Sap Green
PANTONE
13-0331 TPX 
Opaline Green
PANTONE
14-0226 TPX 
Winter Pear
PANTONE
15-0523 TPX 
Sylvan Green
PANTONE
11-0410 TPX 
Glass Green
PANTONE
11-0205 TPX 
Green Essence
PANTONE
12-0607 TPX 
Ethereal Green
PANTONE
11-0609 TPX 
Garden Glade
PANTONE
13-0614 TPX 
Hay
PANTONE
12-0418 TPX 
Pale Green
PANTONE
13-0522 TPX 
Young Wheat
PANTONE
12-0521 TPX 
Citron
PANTONE
12-0524 TPX 
Luminary Green
PANTONE
12-0525 TPX 
Pale Lime Yellow
PANTONE
12-0520 TPX 
Chardonnay
PANTONE
13-0633 TPX 
Lima Bean
PANTONE
13-0333 TPX 
Charlock
PANTONE
12-0530 TPX 
Mellow Green
PANTONE
12-0426 TPX 
Shadow Green
PANTONE
14-0627 TPX 
Celery Green
PANTONE
13-0532 TPX 
Green Banana
PANTONE
14-0434 TPX 
Green Oasis
PANTONE
15-0538 TPX 
Leek Green
PANTONE
15-0628 TPX 
Weeping Willow
PANTONE
15-0525 TPX 
Palm
PANTONE
15-0535 TPX 
Golden Olive
PANTONE
16-0639 TPX 
Oasis
PANTONE
16-0540 TPX 
Moss
PANTONE
16-0532 TPX 
Amber Green
PANTONE
17-0840 TPX 
Ecru Olive
PANTONE
17-0836 TPX 
Green Moss
PANTONE
17-0636 TPX 
Khaki
PANTONE
16-0726 TPX 
Fennel Seed
PANTONE
17-0929 TPX 
Willow
PANTONE
16-0632 TPX 
Bronze Mist
PANTONE
17-0843 TPX 
Dried Tobacco
PANTONE
18-0835 TPX 
Tapenade
PANTONE
18-0840 TPX 
Plantation
PANTONE
18-0832 TPX 
Fog Green
PANTONE
13-0210 TPX 
Tender Greens
PANTONE
13-0212 TPX 
Aloe Wash
PANTONE
13-0608 TPX 
Celadon Green
PANTONE
14-0114 TPX 
Laurel Green
PANTONE
15-6313 TPX 
Swamp
PANTONE
15-6310 TPX 
Reseda
PANTONE
15-6414 TPX 
Meadow Mist
PANTONE
12-0106 TPX 
Butterfly
PANTONE
12-0322 TPX 
White Jade
PANTONE
12-0315 TPX 
Seafoam Green
PANTONE
12-0313 TPX 
Reed
PANTONE
13-0215 TPX 
Seedling
PANTONE
14-0217 TPX 
Foam Green
PANTONE
14-0115 TPX 
Lily Green
PANTONE
13-0317 TPX 
Beechnut
PANTONE
14-0425 TPX 
Nile
PANTONE
14-0223 TPX 
Sweet Pea
PANTONE
15-0531 TPX 
Spinach Green
PANTONE
16-0439 TPX 
Fern
PANTONE
16-0430 TPX 
Green Olive
PANTONE
17-0535 TPX 
Epsom
PANTONE
17-0324 TPX 
Grasshopper
PANTONE
18-0332 TPX 
Turtle Green
PANTONE
17-0330 TPX 
Calliste Green
PANTONE
18-0324 TPX 
Calla Green
PANTONE
18-0435 TPX 
Cedar Green
PANTONE
18-0328 TPX 
Pesto
PANTONE
18-0228 TPX 
Tarragon
PANTONE
15-0326 TPX 
Sage
PANTONE
16-0421 TPX 
Iguana
PANTONE
18-0525 TPX 
Oil Green
PANTONE
17-0115 TPX 
Loden Green
PANTONE
18-0422 TPX 
Capulet Olive
PANTONE
18-0426 TPX 
Olivine
PANTONE
18-0316 TPX 
Lint
PANTONE
14-0216 TPX 
Pale Olive Green
PANTONE
15-0522 TPX 
Sage Green
PANTONE
15-0318 TPX 
Gray Green
PANTONE
16-0518 TPX 
Sponge
PANTONE
16-1118 TPX 
Mermaid
PANTONE
17-0618 TPX 
Dusky Green
PANTONE
17-0517 TPX 
Tea
PANTONE
16-0213 TPX 
Silver Sage
PANTONE
17-0510 TPX 
Slate Green
PANTONE
16-0713 TPX 
Elm
PANTONE
16-0613 TPX 
Mosstone
PANTONE
17-0525 TPX 
Aloe
PANTONE
17-0620 TPX 
Olive Drab
PANTONE
18-0622 TPX 
Cedar
PANTONE
16-0526 TPX 
Boa
PANTONE
17-0625 TPX 
Dried Herb
PANTONE
17-0627 TPX 
Olive Branch
PANTONE
18-0527 TPX 
Lizard
PANTONE
18-0629 TPX 
Avocado
PANTONE
18-0430 TPX 
Fir Green
PANTONE
18-0627 TPX 
Bog
PANTONE
14-0418 TPX 
Elmwood
PANTONE
17-1019 TPX 
Gothic Olive
PANTONE
18-0724 TPX 
Butternut
PANTONE
18-0830 TPX 
Nutria
PANTONE
18-0825 TPX 
Military Olive
PANTONE
19-0622 TPX 
Dark Olive
PANTONE
19-0516 TPX 
Moss Gray
PANTONE
15-6410 TPX 
Abbey Stone
PANTONE
14-6408 TPX 
Burnt Olive
PANTONE
18-0521 TPX 
Dusty Olive
PANTONE
18-0515 TPX 
Ivy Green
PANTONE
19-0512 TPX 
Olive Night
PANTONE
19-0515 TPX 
Grape Leaf
PANTONE
19-0511 TPX 
 
Αποχρώσεις Χρωματολόγιο
 
Συλλογή χρωμάτων
Χρωμάτισε το χώρο σου
Υλοποιήστε τους χρωματικούς συνδυασμούς που ονειρεύεστε χωρίς καν να πιάσετε πινέλο.

Σύμβουλος χρωμάτων
Μπορούμε να σάς δώσουμε κάποιες ιδέες πώς να χρωματίζετε τούς χορούς σάς.