Συλλογή χρωμάτων

Paints+ Interiors

 Matching System

Egret
PANTONE
11-0103TPX 
Snow White
PANTONE
11-0602TPX 
Bright White
PANTONE
11-0601 TPX 
Cloud Dancer
PANTONE
11-4201 TPX 
Gardenia
PANTONE
11-0604 TPX 
Marshmallow
PANTONE
11-4300 TPX 
Blanc de Blanc
PANTONE
11-4800 TPX 
Pristine
PANTONE
11-0606TPX 
Whisper White
PANTONE
11-0701TPX 
White Asparagus
PANTONE
12-0104 TPX 
Birch
PANTONE
13-0905 TPX 
Turtledove
PANTONE
12-5202 TPX 
Bone White
PANTONE
12-0105 TPX 
Silver Birch
PANTONE
13-4403 TPX 
Vanilla Ice
PANTONE
11-0104TPX 
Papyrus 
PANTONE
11-0107TPX 
Antique White
PANTONE
11-0105 TPX 
Winter White
PANTONE
11-0507 TPX 
Cloud Cream
PANTONE
12-0804 TPX 
Angora
PANTONE
12-0605 TPX 
Seedpearl
PANTONE
12-0703 TPX 
PANTONE
Yellow C
PANTONE
Yellow 012 C
PANTONE
Orange 021 C
PANTONE
Warm Red C
PANTONE
Red 032 C
PANTONE
Rubine Red C
PANTONE
Rhodamine Red C
PANTONE
Purple C
PANTONE
Violet C
PANTONE
Blue 072 C
PANTONE
Reflex Blue C
PANTONE
Process Blue C
PANTONE
Green C
PANTONE
Black C
PANTONE
Process Yellow C
PANTONE
Process Magenta
PANTONE
Process Cyan C
PANTONE
Process Black C